Vad är Produkt?

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

En produkt är en vara eller tjänst

En produkt är det objekt som erbjuds till försäljning. En produkt är antingen en tjänst eller en vara. Varje produkt tillverkas till en kostnad och säljs därefter till ett pris. Produktens pris beror på marknaden , kvaliteten , marknadsföringen och det segment produkten är riktad mot.

En produkt kan vara materiell eller immateriell

En produkt kan klassificeras som materiell eller immateriell. En materiell produkt är ett fysiskt föremål som kan uppfattas som genom beröring såsom byggnader, fordon eller kläder. En immateriell produkt är motsatsen till en materiell produkt och kan uppfattas indirekt såsom en försäkring eller tjänst.