Lön|Driva Företag|3 september 2020|Uppdaterad: 5 juli 2022

Vad kostar en anställd – och vad påverkar kostnaden?

En kvinna som sitter på en stol
Som företagare är det sunt att ha respekt för att anställa personer i företaget. Dock är det i många fall just en rekrytering som kan sätta fart på affärerna. Men vad kostar en anställd? Vi listar de viktigaste faktorerna som påverkar kostnaden för en anställd.

Olika typer av kostnader

När du anställer en person är det inte bara lönen som kostar varje månad. Som arbetsgivare betalar du även semesterlön och sociala avgifter, något som är reglerat i svensk lagstiftning och avtal. Därför är det viktigt att räkna ut vad en anställd kostar.

Lön

Den mest självklara kostnaden som är förknippad med en anställd är lönen. Lönen varierar beroende på yrke, bransch och efterfrågan, men också beroende på hur mycket erfarenhet och kunskap de anställda har. Som anställd kan man ha månadslön eller lön per timme (timlön). Lönen är avgörande för den löpande kostnaden, eftersom semesterlön och sociala avgifter beräknas på vad den anställde har i lön före skatt (bruttolön).

Semesterlön

Anställda har rätt till en semesterlön som är 12 procent av all semestergrundande lön (till exempel månadslön, timlön, och övertid). Vissa kollektivavtal kan ha en högre procentsats.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgiften baseras på en procentsats av den anställdes totala lönesumma och betalas av arbetsgivaren. Avgiften kan variera beroende på arbetstagarens ålder men den vanligaste satsen är 31,42 procent. 

Läs mer om arbetsgivaravgiften.

Försäkring

Försäkringskostnaden beräknas enligt schablon till 5 procent av den totala lönesumman. Ålder och avgifter som finns i kollektivavtal kan påverka kostnaden.

På den del av försäkringen som utgör pensionsavgift tillkommer särskild löneskatt på 24,26 procent. För tjänstemän innebär det att ca 4,7 procent av den totala lönesumman respektive ca 4,5 procent för arbetare, ska ligga till grund för den särskilda löneskatten.

Exempel på uträkning

I exemplet använder vi schablonen på 5 procent för försäkringskostnaden, den anställde är en arbetare (4,5 procent av den totala lönesumman ligger till grund för särskild löneskatt), och full arbetsgivaravgift betalas. Den anställde har 30 000 kronor i månadslön.

Vad en anställd kostar

Lön (semestergrundande lön): 30 000 kronor
Semesterlön: 12 % x 30 000 = 3 600 kronor
Försäkringskostnad: 5 % x (30 000 + 3 600) = 1 680 kronor
Arbetsgivaravgifter: 31,42 % x (30 000 + 3 600) = 10 557 kronor
Särskild löneskatt: 24,26% x (30 000 + 3 600) x 4,5 % = 367 kronor

Totalsumma = 46 204 kronor
Påslag = 16 204 kronor (ca 54 procent av lönen)

Andra kostnader som påverkar

Utöver de påslag på lönen som nämns här tillkommer kostnader för sådant som krävs för att utföra arbetet, till exempel eventuella arbetskläder, utrustning, kontorsmaterial, telefonabonnemang, och så vidare. Kostnader för eventuella förmåner – till exempel friskvårdsbidrag – tillkommer också. Dessa kostnader varierar så klart från företag till företag, men är värda att ta med i beräkningen av kostnaden för en anställd. Fundera på vad som är aktuellt för ditt företag att räkna på.

Så, vad kostar en anställd?

Lägg på 54 procent på månadslönen och väg in andra specifika kostnader för arbetet, så får du en bra uppfattning om den totala kostnaden.

I vår Företagsguide kan du läsa mer om vad du ska tänka på om du funderar på att anställa.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.