Fastighet

Smart koppling från Atlas Nest AB

Köp hos Fortnox
Atlas Nest-icon
0 st
Atlas Nest
Fastighet
Atlas Nest är en fastighetsportal som skapar enkelhet för små och stora fastighetsägare och garanterar...
Atlas Nest AB

Om Atlas Nest AB

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar