CRM

Smart koppling från Bluescreen AB

Bluescreen - WorkCloud-icon
Bluescreen - WorkCloud
5
Vi på Bluescreen tycker att det ska vara enkelt att administrera sitt företag, skapa bättre förståelse...

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar