Smart koppling: Bluescreen - WorkCloud

Bluescreen - WorkCloud icon

Bluescreen - WorkCloud

5.0(3 st)
51-100 företag använder

WorkCloud - Ett modulbaserat Affärssystem & CRM

Vi på Bluescreen tycker att det ska vara enkelt att administrera sitt företag, skapa bättre förståelse för sina kunder och effektivisera medarbetarnas produktivitet för att lyckas göra bättre affärer.

Integreringen av Fortnox i WorkCloud ger dig en välfungerande automatiserad helhet, där du slipper registrera samma information på flera ställen och riskerar inte att någon information är inaktuell. Exempel på olika delar i integrationen:

  • Kund- och leverantörsregister

  • Anställningsregister

  • Artikelregister

  • Leverantörsfakturor

  • Lagersaldon

  • Order & fakturor

  • Möjlighet till delfakturering

  • Kostnadsställen

  • Varning ang förfallna fakturor

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Väldigt smidig koppling mellan WorkCloud & Fortnox där du med hjälp av en knapptryckning får över dina godkända fakturaunderlag till en skarp faktura i Fortnox. Självklart finns det möjlighet till delfakturering av pågående arbeten.

Möjlighet till automatisk synkronisering av kundregister & artikelregister inklusive "antal i lager" för de kunder som använder det i Fortnox.

För kunder som använder projektverktyg i Workcloud och vill få kontroll över sina projektkostnader finns det möjlighet att hämta belopp från leverantörsfakturor direkt från Fortnox kopplade till specifika projekt.

Läs mer på Bluescreen AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.