Leverantörsfaktura-scanning, Kvitto

Smart koppling från eTasku Solutions Oy

Procountor Utlägg (by eTasku)-icon
0 st
Procountor Utlägg (by eTasku)
Leverantörsfaktura-scanning
Kvitto
Börja använda Procountor Utlägg och skicka dina kvitton och dokument digitalt till din...
eTasku Solutions Oy

Om eTasku Solutions Oy

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar