Rapportering/Analys

Smart koppling från Excelspecialisten XLS AB

Excel Export-icon
0 st
Excel Export
Rapportering/Analys
Med hjälp av Excel Export så kan ni enkelt hämta ut information från Fortnox till Excel för att sedan...
Excelspecialisten XLS AB

Om Excelspecialisten XLS AB

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar