Smart koppling: Excel Export

Excel Export icon

Excel Export

0.0(0 st)
51-100 företag använder

Läs enkelt in data från Fortnox till Excel

Med hjälp av Excel Export så kan ni enkelt hämta ut information från Fortnox till Excel för att sedan kunna skapa egna rapporter. Ni kan titta på t.ex. orderdata eller bokföringsdata där man även enkelt kan summera på olika dimensioner.

Med hjälp av Excel Export kan ni enkelt hämta ut orderdata eller bokföringsdata med samtliga verifikationer till Excel. Exporten av bokföringsdata sker via en s.k. SIE4-export från Fortnox vilket innebär att samtliga transaktioner kan hämtas.

Med hjälp av verktyget kan ni skapa tabeller i era egna Excel-arbetsböcker där ni väljer vilken data ni vill exportera ut eller gruppera på. Ni kan hämta både aggregerad data eller samtliga transaktioner. Det går också att föra anteckningar kring varje transaktionsrad som bibehålls när data uppdateras från Fortnox.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Vi tillhandahåller ett Excel Add-in som installeras lokalt på era datorer. Man får sedan upp en meny i Excel där man kan få hjälp med att skapa tabeller i era egna Excel-arbetsböcker som informationen exporteras ut till. Man kan även hämta summeringar på en period som löper över flera räkenskapsår eller flera olika bolag och databaser i Fortnox. Exporten från Fortnox tar bara några sekunder för varje transaktion, gruppering eller summering man vill göra och man kan arbeta vidare i arbetsboken under tiden informationen uppdateras.

Läs mer på Excelspecialisten XLS AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.