Rapportering/Analys

Smart koppling: Excel Export

Excel Export icon

Excel Export

Excel Export main image

Med hjälp av Excel Export så kan ni enkelt hämta ut information från Fortnox till Excel för att sedan kunna skapa egna rapporter. Ni kan titta på t.ex. orderdata eller bokföringsdata där man även enkelt kan summera på olika dimensioner.

About Excel Export

Med hjälp av Excel Export kan ni enkelt hämta ut orderdata eller bokföringsdata med samtliga verifikationer till Excel. Exporten av bokföringsdata sker via en s.k. SIE4-export från Fortnox vilket innebär att samtliga transaktioner kan hämtas.

Med hjälp av verktyget kan ni skapa tabeller i era egna Excel-arbetsböcker där ni väljer vilken data ni vill exportera ut eller gruppera på. Ni kan hämta både aggregerad data eller samtliga transaktioner. Det går också att föra anteckningar kring varje transaktionsrad som bibehålls när data uppdateras från Fortnox.

This is how the connection with Fortnox works

Vi tillhandahåller ett Excel Add-in som installeras lokalt på era datorer. Man får sedan upp en meny i Excel där man kan få hjälp med att skapa tabeller i era egna Excel-arbetsböcker som informationen exporteras ut till. Man kan även hämta summeringar på en period som löper över flera räkenskapsår eller flera olika bolag och databaser i Fortnox. Exporten från Fortnox tar bara några sekunder för varje transaktion, gruppering eller summering man vill göra och man kan arbeta vidare i arbetsboken under tiden informationen uppdateras.

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.