Arbetsorder, Tid- och Projektredovisning

Smart koppling från MVP Software AB

Projektportalen-icon
24 st
Projektportalen
Arbetsorder
Tid- och Projektredovisning
Projektportalen är ett komplett projekthanteringsverktyg med alla de nödvändigaste funktionerna för att...
MVP Software AB

Om MVP Software AB

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar