Rapportering/Analys

Smart koppling från MyNumbers AB

MyNumbers-icon
16 st
MyNumbers
Rapportering/Analys
MyNumbers är en gratistjänst som kopplas till ditt bokföringsprogram där du får tillgång ditt företags...
MyNumbers AB

Om MyNumbers AB

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar