Leverantörsfaktura-scanning, Attest

Smart koppling från Rillion One AB

Rillion One-icon
32 st
Rillion One
Leverantörsfaktura-scanning
Attest
Vill du automatisera hanteringen av leverantörsfakturorna? Rillion har 25 års erfarenhet av att förenkla...
Rillion One AB

Om Rillion One AB

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar