Butikssystem, Övrigt

Smart koppling från Swepearl Solutions AB

Swepearl Book Keeping-icon
Swepearl Book Keeping
Verifikationer avseende en dags försäljning via kassasystem, Z-rapport, skickas in till FortNox...
Ingår i alla paket

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i alla våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar