Butikssystem | Övrigt

Smart koppling: Swepearl Book Keeping

Swepearl Book Keeping icon

Swepearl Book Keeping

Swepearl Book Keeping main image

Verifikationer avseende en dags försäljning via kassasystem, Z-rapport, skickas in till FortNox Automatiskt. Frigör tid och eliminera risken med att missa vända dagen.

Om Swepearl Book Keeping

Försäljning via kassasystem bokförs automatisk i FortNox.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Efter utfärdande av Z-dagrapport paketeras försäljningen och bokförs i FortNox automatiskt.

Ingår i alla paket

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i alla våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar