E-handel

Smart koppling från Uniwin

Shopify by Uniwin-icon
0 st
Shopify by Uniwin
E-handel
Shopify Fortnox Integrationen synkar order, kontakter och produkter från Shopify till ditt Fortnox med...
Uniwin

Om Uniwin

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar