E-handel

Smart koppling från Zettle by Paypal

Zettle by PayPal-icon
135 st
Zettle by PayPal
E-handel
Integrationen är enkel och smidig att sätta upp, och när du har kopplat ditt Fortnox-konto och ställt in...
Zettle by Paypal

Om Zettle by Paypal

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar