Bokföra Resultat i enskild firma

Årets resultat i en enskild firma bokförs normalt på konto 8999 Årets resultat och 2019 Årets resultat.

När ett räkenskapsår avslutas är det dags att bokföra årets resultat för att se om firman gått med vinst eller förlust. När kostnaderna är högre än intäkterna har företaget gått med förlust och när kostnaderna är lägre än intäkterna har företaget gjort en vinst. Vid räkenskapsårets slut överförs resultatet, vinsten eller förlusten, till det egna kapitalet i balansrapporten . En vinst bokförs som en kostnad i resultatrapporten och en ökad skuld i balansrapporten. En skuld bokförs som en intäkt i resultatrapporten och en minskad skuld i balansrapporten. En balansräkning visar skillnaden mellan tillgångar och eget kapital och skulder, medan en resultaträkning visar skillnaden mellan intäkter och kostnader. 

Innan årets resultat kan bokföras ska bokföringen kontrolleras och alla konton stämmas av. Det kan finnas vissa justeringar och avskrivningar att göra innan årsresultatet och bokslutet kan upprättas. Årets resultat ska dock alltid bokföras, oberoende av om det är positivt eller negativt. Först när företagets resultat är bokfört kan kontona nollställas och ett nytt räkenskapsår börja. 

Har företaget gjort en vinst kan denna fördelas mellan ägarna. Hur detta går till skiljer sig åt mellan olika företagsformer. I en enskild firma är det den enskilde näringsidkare som ensam fattar beslut hur vinsten ska disponeras. Det egna kapitalet i en enskild firma påverkas av det ingående kapitalet, alltså eget kapital vid räkenskapsårets början, insättningar och uttag under året, samt årets resultat.

Exempel bokföring av årets resultat i enskild firma

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Bokföra vinst enskild firma

En enskild firma har gjort en vinst på 20 000 kr under ett räkenskapsår. Årets resultat, alltså vinsten, kan då bokföras så här på räkenskapsårets sista dag:

KontoDebetKredit
2019 – Årets resultat20 000 kr
8999 – Årets resultat20 000 kr

Bokföra förlust enskild firma

Om den enskilda firman istället gjort en förlust kan årets resultat bokföras så här på räkenskapsårets sista dag:

KontoDebetKredit
2019 – Årets resultat20 000 kr
8999 – Årets resultat20 000 kr

Omföring av årets resultat i enskild firma

Bokföra omföring årets resultat vid vinst

När det nya räkenskapsåret påbörjas görs en så kallad omföring av förra årets resultat till den enskilda firmans egna kapital på konto 2010. Så här kan du bokföra omföringen på det nya räkenskapsårets första dag om din firma har gått med vinst:

KontoDebetKredit
2019 – Årets resultat20 000 kr
2010 – Eget kapital20 000 kr

Bokföra omföring årets resultat vid förlust

Har din firma istället gått med förlust kan konteringen se ut så här på räkenskapsårets första dag:

KontoDebetKredit
2019 – Årets resultat20 000 kr
2010 – Eget kapital20 000 kr
Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.