Vad är Prisbasbelopp?

Ett prisbasbelopp är ett årligt belopp som speglar prisutvecklingen i samhället.

Läs mer om prisbasbelopp

Regeringen fastställer prisbasbelopp

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet används för beräkning av olika förmåner eller avgifter. Prisbasbeloppet påverkar även andra områden såsom jobbskatteavdraget och värdet av bilförmån.

Prisbasbelopp för 2020

Prisbasbeloppet för beskattningsåret 2020 är 47 300 kronor. Prisbasbeloppet ökade med 800 kronor i jämförelse med beskattningsåret 2019.