Vad är Prisbasbelopp?

Ett prisbasbelopp är ett årligt belopp som speglar prisutvecklingen i samhället.

Läs mer om prisbasbelopp

Regeringen fastställer prisbasbelopp

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet eller basbeloppet som det också kallas används för beräkning av olika förmåner eller avgifter, till exempel beskattning, medlems- och serviceavgifter samt pensions- och försäkringsförmåner. Prisbasbeloppet påverkar även andra områden såsom jobbskatteavdraget och värdet av bilförmån.

Prisbasbeloppet följer konsumentprisindex, som mäter den generella prisnivån i Sverige. Det är Statistiska Centralbyrån (SCB) som följer inflationen och avrundar till närmaste hundratal kronor för att få fram prisbasbeloppet.

Prisbasbelopp för 2023

Prisbasbeloppet för beskattningsåret 2023 är 52 500 kronor (48 300 kronor för beskattningsåret 2022).