Vad är Prisbasbelopp?

Ett prisbasbelopp är ett årligt belopp som speglar prisutvecklingen i samhället.

Läs mer om prisbasbelopp

Regeringen fastställer prisbasbelopp

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet används för beräkning av olika förmåner eller avgifter. Prisbasbeloppet påverkar även andra områden såsom jobbskatteavdraget och värdet av bilförmån.

Prisbasbelopp för 2023

Prisbasbeloppet för beskattningsåret 2023 är 52 500 kronor (48 300 kronor för beskattningsåret 2022).