Bokföra Avskrivningar

Avskrivningsbara inventarier bokförs som tillgångar vid inköpstillfället i kontogrupp 10–12 och vid den löpande bokföringen görs avskrivningar på ett kostnadskonto i kontogrupp 78.

Ett företag gör avskrivningar för att fördela kostnaden för en tillgång över de år som den genererar intäkter eller över dess nyttjandeperiod. Man brukar tala om den ekonomiska livslängden. Tillgångar kan vara allt från möbler och datorer till byggnader, verktyg och maskiner. Genom att göra avskrivningar sprider företaget ut kostnaden för tillgången över flera år och på så sätt kommer den inte att – felaktigt –  bara belasta inköpsåret. Man gör en systematisk periodisering. Utgiften uppkommer vid köpet medan kostnaden fördelas på tillgångens ekonomiska livslängd. En avskrivning kommer på så sätt att spegla verkligheten på ett mer rättvist sätt. Hur lång avskrivningstiden är beror på tillgångens ekonomiska livslängd. En dator kan till exempel skrivas av på tre år medan en bil kan skrivas av på tio år.

Det vanligaste är att avskrivningarna för en tillgång fördelas lika över tiden, alltså uppgår till samma belopp varje år. Det brukar kallas för linjär avskrivning. Beloppet ska i princip motsvara tillgångens värdeminskning. Vid en degressiv avskrivning skrivs större belopp av i början av nyttjandeperioden, och vid en progressiv avskrivning skrivs mindre belopp av i början av perioden. Ibland används också produktionsbaserad avskrivning som styrs efter produktionstakten.

Kriterier för avskrivningar av inventarier

Avskrivningar får endast göras om dessa kriterier är uppfyllda:

  • anskaffningsvärdet exklusive moms måste överstiga ett halvt prisbasbelopp

  • tillgångens ekonomiska livslängd måste vara minst tre år

  • tillgången måste ha en begränsad nyttjandeperiod.

Begränsad nyttjandeperiod betyder att tillgången förväntas ha ett värde under en viss period. Mark har till exempel en obegränsad nyttjandeperiod och kan därför inte skrivas av.

Exempel bokföring av avskrivningar

I vårt exempel har ett företag köpt verktyg för 240 000 kronor exklusive moms och nyttjandeperioden bedöms vara fem år. Linjär avskrivning används vilket innebär att företaget varje år ska göra en avskrivning på 48 000 kronor (240 000/5=48 000). Företaget är ett aktiebolag som tillämpar fakturametoden. När leverantörsfakturan erhålls kan bokföringen se ut så här:

KontoDebetKredit
1220 – Inventarier och verktyg 240 000 kr
2641 – Debiterad ingående moms60 000 kr
2440 – Leverantörsskuld300 000 kr

Företaget bokför löpande månadsvis vilket betyder att avskrivningar görs med 4 000 kronor varje månad (48 000/12=4 000) tills tillgången är helt avskriven. Varje månad ser bokföringen ut så här:

KontoDebetKredit
1229 – Ack. avskrivningar på inventarier4 000 kr
7832 – Avskrivningar på inventarier4 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Mer information om avskrivningar

Ute efter mer detaljerad information om avskrivningar av inventarier och hur det bokförs?

Spana in vår utförliga guide om avskrivningar av inventarier.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.