Bokföra Skattekonto

Konto 1630 “Avräkning för skatter och avgifter” för aktiebolag och konto 2012 “Avräkning för skatter och avgifter” för enskilda firmor brukar kallas för företagets skattekonto. På skattekontot bokförs skatter och avgifter.

Under ett räkenskapsår betalar företag in olika skatter och avgifter till Skatteverket, till exempel preliminärskatt , arbetsgivaravgifter, moms och punktskatter. Detta sker via ett skattekonto. Ett aktiebolag har ett eget skattekonto medan en enskild firma – som alltså inte är en egen juridisk person – har ett gemensamt skattekonto med den enskilde näringsidkaren. I enskilda firmor omfattar alltså skattekontot både företagets och den enskilde företagarens privata skatter och avgifter. Genom att logga in på Skatteverkets webbplats kan du få ett kontoutdrag över ditt skattekonto.

När du ska bokföra en överföring av pengar till skattekontot debiteras kontot. När ett belopp dras från skattekontot av Skatteverket bokför du istället en kreditering av kontot. För att enklare kunna skilja på olika skatter och avgifter i aktiebolag bokförs dessa normalt på olika konton. Ett aktiebolag har alltså ofta separata skuld- eller avräkningskonton för till exempel arbetsgivaravgifter och moms. När skattedeklarationen ska lämnas in omförs de olika beloppen till företagets skattekonto.

Exempel på bokföring av skattekonto i aktiebolag

Aktiebolag kan använda konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter och konto 1930 Bankkonto som ett motkonto. Så här kan bokföring av preliminärskatt se ut för ett aktiebolag som fått besked från Skatteverket att 1 000 kr ska betalas i skatt varje månad. Först bokförs överföringen till företagets skattekonto.

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto1 000 kr
1630 – Skattekonto1 000 kr

När Skatteverket drar preliminärskatten från skattekontot bokförs detta som en minskning av skatteskulden (kredit skattekontot) samtidigt som ett konto under kontogrupp 2510, till exempel konto 2518 Betald F-skatt, debiteras. Bokföringen kan då se ut så här:

KontoDebetKredit
1630 – Skattekonto1 000 kr
2518 – Betald F-skatt1 000 kr

På ett skattekonto kan det uppstå ränta, antingen en intäktsränta eller en kostnadsränta. En intäktsränta bokförs vanligtvis på konto 8314 Skattefria ränteintäkter och en kostnadsränta på konto 8423 Kostnadsränta för skatter och avgifter.

Läs mer om bokföring av ränta på skattekonto här.

Exempel på bokföring skattekonto enskild firma

En enskild firma som ska betala in preliminärskatt kan bokföra överföringen till skattekontot som ett eget uttag på konto 2012 Avräkning för skatter och avgifter och använda till exempel konto 1930 Bankkonto som ett motkonto, se kontering nedan.

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto1 000 kr
2012 – Skattekonto1 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.