Vad är Juridisk person?

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Vad innebär juridisk person?

En juridisk person är ett företag som har egen rättskapacitet och därför har samma juridiska rättigheter som en fysisk person. Det innebär att de bland annat kan ingå avtal, ha anställd personal, ha skulder och även bli stämda i domstol.

Juridisk person för olika företagsformer

Företag som aktiebolag , ekonomiska föreningar och handelsbolag är alla juridiska personer. Enskild firma är ingen juridisk person i och med att den enskilda näringsidkaren och företaget är samma person. Andra exempel på juridiska personer är staten, kommuner, landsting och bostadsföreningar.