Vad är Förmånsbeskattning?

Förmånsbeskattning innebär att den som är anställd ska betala skatt på förmåner som erhålls i tjänsten.

En arbetsgivare kan ge sina anställda olika förmåner. En förmån är en ersättning för arbete som bekostar en privat levnadskostnad utöver den vanliga lönen . När en arbetstagare tar emot en förmån från sin arbetsgivare ska den förmånsbeskattas. Arbetstagaren ska alltså betala skatt för förmånen och arbetsgivaren sociala avgifter . Den anställde måste dock ha tackat ja till förmånen och ha tillgång till den och kunna använda den. Vanliga förmåner är tjänstebil, tillgång till parkeringsplats, jobbmobil, fri eller subventionerad mat, företagshälsovård och städhjälp. Skattepliktiga förmåner ska värderas till marknadsvärde. För kost, bil och bostad finns dock färdiga schablonvärden. Förmånsvärdet är den besparing som den anställde gör när hen får en förmån via sitt arbete jämfört med om hen hade köpt samma vara eller tjänst privat. Förmånsskatten betalas in till Skatteverket av arbetsgivaren och ska även registreras på arbetstagarens lönespecifikation.

Skattefria förmåner

Skatteverket har beslutat att en del förmåner är skattefria upp till vissa gränsvärden. Exempel på sådana skattefria personalförmåner är motion och friskvård, arbetskläder, arbetsredskap, privat hälso- och sjukvård, utbildning, enklare förtäring, gåvor vid jul och jubileum och mat och dryck i samband med representation.

Lär dig mer om löner

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.