Vad är Sociala avgifter?

Sociala avgifter är skatt som arbetsgivare betalar till staten baserat på de anställdas inkomst.

Sociala avgifter är skatt som arbetsgivare betalar till staten

Sociala avgifter är olika former av lagstadgade avgifter som finansierar socialförsäkringen. Socialförsäkringen omfattar rätten till social trygghet i form av exempelvis pensioner, sjukpenning och arbetslöshetsersättning. I Sverige ska arbetsgivaren betala sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter för varje anställd.

Vad ingår i de sociala avgifterna?

De sociala avgifterna består av följande sju avgifter:

  • Ålderspensionsavgift

  • Efterlevandepensionsavgift

  • Sjukförsäkringsavgift

  • Föräldraförsäkringsavgift

  • Arbetsskadeavgift

  • Arbetsmarknadsavgift

  • Allmän löneavgift

Lär dig mer om löner

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.