Vad är IBAN?

IBAN är en standard för kontonummer som gör att betalningar till och från utlandet sker med större säkerhet.

IBAN används vid betalningar till och från utlandet

IBAN står för International Bank Account Number och är det id-nummer som används vid handel med andra länder. IBAN är en standard för kontonummer som gör att betalningar till och från utlandet sker med större säkerhet. IBAN används alltid tillsammans med BIC .

Hur är ett IBAN-nummer uppbyggt?

I Sverige har vi tjugofyrasiffriga IBAN-nummer som alltid börjar med SE. Genom din bank kan du få reda på vad ditt företag har för IBAN-nummer. Behöver du kontrollera om ett IBAN-nummer är korrekt erbjuder de flesta banker den tjänsten via deras webbplats.