Vad är BIC?

BIC är det id-nummer som används för att identifiera vilken bank som används vid utlandsbetalningar.

BIC är en global standard

BIC, som tidgare kallades för SWIFT, står för Bank Identifier Code och innehåller åtta till elva tecken och börjar alltid med sex stora bokstäver. BIC används tillsammans med IBAN och är den internationella standard som används vid utlandsbetalningar.