Vad är Näringsidkare?

En näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som driver en näringsverksamhet.

En näringsidkare driver företag

Med näringsidkare avses en person, fysisk eller juridisk, som driver en verksamhet av ekonomisk art. Det kan vara en enskild firma , ett aktiebolag eller ett handelsbolag . För att en verksamhet ska kunna klassas som en näringsverksamhet måste tre punkter vara uppfyllda. Det ska vara en självständig verksamhet. Den ska ha ett uttalat vinstsyfte och den ska ha en varaktighet. En näringsidkare kan förvärva rättigheter, ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder och en näringsidkare måste alltid förhålla sig till de regler och lagar som finns, till exempel är en näringsidkare alltid bokföringsskyldig .

En enskild näringsidkare driver en enskild firma

En enskild näringsidkare är en person som driver en enskild näringsverksamhet, en enskild firma. Företagets organisationsnummer är den enskilde näringsidkarens personnummer. Bolagsformen enskild firma är enkel att starta, inget aktiekapital behövs och det är möjligt att driva olika typer av verksamheter i samma företag. Nackdelen med en enskild firma är att den inte är en egen juridisk person vilket betyder att innehavaren är personligt ansvarig för företagets åtaganden. Det kan till exempel vara att se till att avtal hålls och att skulder betalas. En enskild näringsidkare är bokföringsskyldig. Du måste ha fyllt 16 år för att få starta en enskild firma.

Lär dig mer om att starta företag

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.