Vad är Organisationsnummer?

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer.

Hur är ett organisationsnummer uppbyggt?

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer och består av tio siffror. För att inte blanda ihop organisationsnummer med personnummer är den tredje siffran i ett organisationsnummer aldrig lägre än siffran 2 i och med att ett personnummer antingen har siffrorna 0 eller 1 som sin tredje. Den sista siffran i ett organisationsnummer är en kontrollsiffra som kan räknas ut med hjälp av de andra nio siffrorna. Den första siffran i ett organisationsnummer anger vilken företagsform organisationen är. Enligt nedan följer siffrornas olika innebörd:

  • 2 – Stat, landsting, kommun och församling

  • 5 – Aktiebolag

  • 6 – Enkelt bolag

  • 7 – Ekonomisk förening

  • 8 – Ideell förening och stiftelse

  • 9 – Handelsbolag och kommanditbolag

Organisationsnummer kan utfärdas av flera olika myndigheter

Flera olika myndigheter kan utfärda ett organisationsnummer. Vanligtvis hjälper Bolagsverket företag och föreningar med att skapa ett organisationsnummer, men även bland annat Skatteverket, Lantmäteriet, Länsstyrelsen har rätt att tilldela ett organisationsnummer. Utdelningen av organisationsnummer till en organisation sker automatiskt i samband med skapandet av den juridiska personen.