Vad är Nationalekonomi?

Inom nationalekonomi studerar man vilka effekter ekonomisk-politiska åtgärder kan medföra och hur ett samhälle använder sina resurser.

Läs mer om nationalekonomi

Nationalekonomis fokus

Utvecklingen av den nationalekonomiska teorin påbörjades under 1500- och 1600-talen med syfte att besvara frågor som rörde finansieringen av statliga aktiviteter och statens ekonomiska grunder. Idag ligger nationalekonomins fokus på att studera hur resurserna används inom ett samhälle och hur man ska fördela sina begränsade tillgångar på bästa möjliga sätt.

Nationalekonomins forskningsområden

Nationalekonomi är helt enkelt ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar, analyserar och forskar kring det ekonomiska livet i stort. Man använder sig dessutom ofta av nationalekonomiska metoder och frågeställningar när man ska ta beslut och behöver väga för- och nackdelar mot varandra i andra frågor, exempelvis hälsofrågor, miljöfrågor och arbetsmarknadsfrågor. Nationalekonomins olika forskningsområden är:

  • Hälsoekonomi

  • Utvecklingsekonomi

  • Beteendeekonomi

  • Finansiell ekonomi

  • Industriell ekonomi

  • Arbetsmarknadsekonomi

  • Offentlig ekonomi

  • Miljöekonomi

Nationalekonomin delas in i två huvudavdelningar

Eftersom ämnet innehåller så många olika frågeställningar är det vanligt att man definierar nationalekonomin i olika termer – makro och mikro – men istället för att definieras av vilka frågeställningar som studeras så beskriver begreppet den metod som används för att hantera det samhällsvetenskapliga problemet. Inom makroekonomi studerar man ekonomin som helhet och tittar på saker såsom inflation, räntor och arbetslöshet. Inom mikroekonomi analyserar man bland annat hur säljare och köpare möts på marknaden och hur tillgång och efterfrågan leder till marknadsjämvikt. Även om ordet nationalekonomi för tankarna till något stort och övergripande så går man alltså även in och studerar mindre delar av samhället och hur olika grupper av aktörer agerar under olika förutsättningar.