Vad är Inflation?

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Läs mer om inflation

Hur uppstår inflation?

Inflation kan uppstå på flera olika sätt. För att det ska räknas som inflation måste den allmänna prisnivån öka. Motsatsen till inflation är deflation. Om priset på några enstaka varor eller tjänster stiger är det inte inflation. Några exempel på när inflation uppstår är följande:

  • Om efterfrågan stiger snabbare än tillgången på varor och tjänster.

  • Om kostnader för att producera varor och tjänster stiger kan företag få ökade produktionskostnader vilket leder till högre priser.

  • Om en centralbank tillhandahåller stora mängder pengar genom att trycka upp stora mängder sedlar kan penningvärdet minska.

Hur mäts inflation?

Det vanligaste sättet att mäta inflation i Sverige är genom konsumentprisindex, KPI. Indexet mäter den genomsnittliga prisnivån på konsumtionsvaror.