Vad är Statlig inkomstskatt?

Den statliga inkomstskatten är den del av inkomstskatten som betalas till staten och inte till kommunen.

Läs mer om statlig inkomstskatt

Den statliga inkomstskatten är samma för alla

Man delar upp inkomstskatten i kommunal respektive statlig skatt. Den kommunala inkomstskatten betalas av alla fysiska personer med skattepliktiga intäkter och varierar beroende på i vilken kommun du är folkbokförd i och huruvida du är medlem i något trossamfund eller inte. Den statliga skatten är å andra sidan densamma för alla personer vars årsinkomst överskrider skiktgränsen. Genom åren har denna skiktgräns höjts successivt.

Betalas av personer med en årsinkomst över skiktgränsen

Den statliga inkomstskatten för fysiska personer betalas endast av personer som har en beskattningsbar förvärvsinkomst som är högre än 523 200 kr (2021). Sedan taxeringsåret 2020 betalas inte längre någon värnskatt, som tidigare tillkom för personer som hade en beskattningsbar årsinkomst över 689 300 kr. Värnskatten var 5 % och inkluderades i den statliga inkomstskatten. Den totala skattesatsen för personer som tjänade mer än beloppet för den övre skiktgränsen blev således 25 %.

Statlig inkomstskatt idag

Från januari 2021 ligger alltså skiktgränsen, som tidigare kallades för nedre skiktgräns, vid en årsinkomst på 523 200 kr. Det innebär att personer med en inkomst som överstiger detta belopp under beskattningsåret 2021 blir skyldiga att betala 20 % i statlig inkomstskatt. Eftersom värnskatten slopades år 2020 kan den statliga inkomstskatten för privata personer inte längre överskrida 20 %.

Statlig inkomstskatt för juridiska personer

För juridiska personer, såsom aktiebolag, stiftelser, ekonomiska eller ideella föreningar samt livförsäkringsföretag, är den statliga inkomstskatten 20,6 % från januari 2021. Tidigare beskattningsår, från 31 december 2018 till 1 januari 2021 var skattesatsen något högre, närmare bestämt 21,4 %. Eftersom juridiska personer inte betalar någon kommunal inkomstskatt är den statliga skatten den enda av inkomstskatterna som ska betalas.