Vad är Verksamhetsberättelse?

En verksamhetsberättelse är en skriftlig rapport som beskriver hur en förening har varit uppbyggd och vilken verksamhet man har haft under det senaste verksamhetsåret.

Ska skildra verksamhetsåret

När en förening samlas för årsmöte ska man bland annat presentera föreningens verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen, som sammanställts av styrelsen , ska innehålla en beskrivning av föreningens verksamhet för det gångna verksamhetsåret och den ska också redogöra för antal styrelsemöten och medlemsmöten. Det är alltså inte samma sak som en förvaltningsberättelse , vilket är en obligatorisk del av ett företags årsredovisning , utan en verksamhetsberättelse är ett komplement till förvaltningsberättelsen som vanligtvis används av ideella föreningar.

Vad ska finnas med i en verksamhetsberättelse?

När man ska skriva en verksamhetsberättelse kan man använda protokollen från tidigare styrelse- och föreningsmöten samt föregående verksamhetsplan som utgångspunkt. På så sätt får man en tydlig överblick av vad man i organisationen eller föreningen har sagt att man ska göra och vad som faktiskt har genomförts. I en verksamhetsberättelse kan det till exempel finnas beskrivet på vilka sätt föreningen har synts utåt i olika sammanhang, hur många föreläsningar eller utbildningar medlemmarna har genomgått eller om man har genomfört ett projekt. Ofta skrivs verksamhetsberättelsen av sekreteraren i en förening, men styrelsen kan tillsammans hjälpas åt att sammanställa den för att säkerställa att all verksamhet tas upp och kan presenteras för medlemmarna.

Exempel på vad som kan finnas med i en verksamhetsberättelse

Några exempel på vad som ska finnas med i en verksamhetsberättelse är:

  • Föreningens namn

  • Vilket verksamhetsår det gäller

  • Styrelsens sammansättning

  • Revisorernas sammansättning

  • Antal medlemmar

  • En beskrivning av vad som har hänt i organisationen eller föreningen under verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen ska skrivas under av alla ordinarie ledamöter i styrelsen samt ordföranden. Under årsmötet ska man sedan godkänna verksamhetsberättelsen och den bör därför skickas ut till alla medlemmar i god tid innan det är dags att mötas.