Vad är Årsredovisning?

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Läs mer om årsredovisning

Årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket

Enligt lag ska aktiebolag, vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar sammanfatta sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Innehållet i en årsredovisning regleras av årsredovisningslagen.

Vad innehåller en årsredovisning?

En årsredovisning ska innehålla en följande delar:* Förvaltningsberättelse som innehåller viktigaste händelserna under året. I förvaltningsberättelsen framgår även hur resultatet ska disponeras i företaget.

  • Resultaträkning som redovisar företagets ekonomiska resultat under ett räkenskapsår.

  • Balansräkning som redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under ett räkenskapsår.

  • Noter är upplysningar som specificerar innehåller i resultat- och balansräkningen. Kan exempelvis innehålla hur företaget värderat sina tillgångar och skulder.

Bokslut och årsredovisning, steg för steg

Är du osäker på hur du ska göra din årsredovisning eller ditt bokslut? Vi har tagit fram en guide som hjälper dig att göra rätt, steg för steg. Så gör du bokslut och årsredovisning (steg-för-steg)