Allt om import & export


Fortnox AB Fortnox AB Fortnox AB
Fortnox AB
fortnox_logo_black.jpg
Fortnox AB 2020 sv

Vad är import?

Import innebär att du tar in en vara från ett annat land. Om varan anländer till Sverige från ett land utanför EU ska företaget deklarera den genom att fylla i en importdeklaration. För länder inom EU har vi i princip fri rörlighet, vilket gör att en importdeklaration inte behövs.

Båt som illustrerar import av varor

När du ska importera från ett land utanför EU finns det flera lagar och regler, förutom importdeklaration, som du behöver ha koll på. Du behöver också registrera ditt företag som importör och tillhandahålla ett Eori-nummer (ett typ av kundnummer hos Tullverket som består av SE + 10 siffror). Det här gör du genom att ansöka om Eori-nummer hos Tullverket.

Tullavgift och importmoms

Både tullavgift och importmoms tillkommer när du köper varor från länder utanför EU. Om du har ett momsregistrerat företag betalar du in momsen till Skatteverket. Har du inte ett momsregistrerat företag betalar du momsen till Tullverket.

Vilka tullavgifter som gäller beror på varan som du importerar, dess tullvärde och tullsats. Tullvärdet beräknas som priset på varan samt försäkrings- och fraktkostnader inklusive lastning, hantering och lossning. Varukoden för din vara avgör vilken tullsats som gäller. Varukoden får du fram när du klassificerar varan.

 • För att klassificera en vara behöver du bestämma rätt varukod. Alla varor har speciella varukoder som sedan ligger till grund för att bestämma tullsats, avgifter, statistik och andra bestämmelser. Det är väldigt viktigt att klassificeringen av varan blir korrekt.

Mer information om klassificering och varukoder hittar du på Tullverkets webbplats.

Vad är export?

Export innebär att du skickar en vara till ett annat land. Vanligtvis sker detta i samband med försäljning, men det kan även gälla andra försändelser.

Båt som illustrerar export av varor

Inom EU:s tullunion, som Sverige är en del av, finns inga tullar mellan medlemsländerna. Istället finns en gemensam tullmur mot resten av världen. Detta innebär att på EU:s inre marknad så är det i princip fri rörlighet, med vissa undantag, mellan EU:s medlemsstater.

För att ditt företag ska kunna ha import- och exporthandel med länder utanför EU behöver du ha ett Eori-nummer. Eori står för ”Economic Operator Registration and Identification”, och innebär att ditt företag registrerat i EU:s register över ekonomiska aktörer. För att ditt företag ska få ett Eori-nummer gör du en kostnadsfri ansökan på Tullverkets hemsida.

Olika tillstånd för att exportera

När du ska exportera varor krävs det att du har vissa tillstånd. Det finns några typer av tillstånd som är extra viktiga att tänka på om du planerar eller funderar på exportera på regelbunden basis.

 • Registrerad exportör (Rex) - När du har ansökt och blivit registrerad som exportör får du ett Rex-nummer. Rex används vid export av ursprungsvaror till flera av de länder som EU slutit frihandelsavtal med, samt till GSP-länder och ULT. Även företag inom EU använder Rex när de vidaresänder GSP- eller ULT-varor. Du hittar mer information på Tullverkets webbplats.

 • Ursprungsintyg vid export - Ett relativt nytt system som över tiden kommer att ersätta GSP-certifikat. Du hittar mer information om intyget på Tullverkets webbplats. .

 • Godkänd plats vid export - Om dina varor ska sändas för export från exempelvis platsen där de lastas istället för ett tullkontor, ska du ansöka om detta.

Alla dessa tillstånd och intyg kan du ansöka om hos Tullverket, men du kan också behöva licenser eller tillstånd från andra myndigheter, beroende på vad du ska exportera. Om ditt företag ska exportera vitvaror som exempelvis kylskåp och frysar behöver du kontakta Naturvårdsverket. Se till att ha koll på vilka regler som gäller för specifikt dina produkter, då det är förbjudet att exportera vissa varor utan något tillstånd.

Tulldeklaration vid export

Det är viktigt att klassificera dina varor eftersom klassificeringen ligger till grund för vilka avgifter, tullsatser, bestämmelser och statistikkrav som gäller. Varor som exporteras ska ha specifika varukoder, vilka du kan få fram genom Tullverkets verktyg Tulltaxan.

När tillstånd och licenser är på plats kan du börja exportera. Vid export av en vara behöver du lämna en tulldeklaration till Tullverket. I tulldeklarationen anger du vilka varor du exporterar samt vilka värden dessa har. Det här kan du göra digitalt via Tullverkets internetdeklaration TID, eller via annan systemlösning. Du kan också anlita ett ombud som gör det åt dig. Ofta kan företaget som transporterar dina varor också agera som ombud och hjälpa till med tulldeklarationen.

Tullregler

Vissa varor har speciella regler och bestämmelser vid import och export. Det kan bero på till exempel handelspolitiska skäl eller med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet.

Bild på paket och skrivblock som illustrerar tullregler

Några exempel på varor med särskilda restriktioner och tullregler:

 • Jordbruksprodukter

 • Livsmedel

 • Kulturföremål

 • Kemiska produkter

 • Radioaktivt avfall

 • Animaliska produkter och levande djur

 • Utrotningshotade djur och växter

 • Läkemedel

Dessutom har varor såsom förbrukade köldmedier, exempelvis kylskåp, frysar eller luftkonditioneringsanläggningar, specifika tullregler eftersom de ofta innehåller ozonnedbrytande ämnen. Kontakta Naturvårdsverket för mer information om den här typen av varor.

Du hittar mer information om varor som har särskilda restriktioner på tullverket.se.

Regler kring import och export med USA, Europa och Kina

Import och export skiljer sig mycket år beroende på vilket land du handlar med. Det är till exempel lättare att handla med ett land som har frihandelsavtal med EU.

Bild på paket och transportmedel som illustrerar export till kina, eu och usa
3.4 5

Vad tyckte du om den här sidan?