Starta Företag

Publicerad: 17 december 2021|Senast uppdaterad: 9 mars 2023

Starta aktiebolag – så gör du steg för steg (guide)

Tre personer vid en dator
Aktiebolag är en populär företagsform bland Sveriges företagare, vilket det finns flera anledningar till. En av fördelarna är att bolaget är en egen juridisk person, vilket innebär att ägarna inte är personligt ansvariga för bolagets ekonomi. Att starta ett aktiebolag kräver ett startkapital på 25 000 kronor, och kan startas av en enskild eller flera personer tillsammans.
Vad är ett aktiebolag?

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en företagsform som bildas av en eller flera grundare, och är en juridisk person.

Att det är en egen juridisk person innebär att bolaget har samma rättigheter och skyldigheter som en privatperson. Ägarna är alltså själva inte personligt ansvariga för de skulder och åtaganden som bolaget har. Ett aktiebolag består av olika ägarandelar, där varje andel kallas för aktie . Det kan finnas en ensam eller flera olika delägare, där inflytandet på bolaget bestäms av antalet aktier du äger.

Vill du läsa mer om innebörden? Ta en titt i Fortnox ekonomiska ordlista och läs om aktiebolag!

För- och nackdelar

För- och nackdelar med aktiebolag

Aktiebolag är en populär företagsform för nystartade bolag. Nästan hälften av alla bolag som startas i Sverige idag är aktiebolag. Nedan listar vi ett antal för- och nackdelar med företagsformen.

Fördelar med aktiebolag
 • Du får lön av bolaget. Det blir lätt att skilja på din egen ekonomi och bolagets.

 • Har du anställda är det tryggare och bättre för båda parter om du driver aktiebolag.

 • Om företaget går omkull riskerar du bara att förlora det satsade kapitalet.

 • Du har rätt till friskvårdsbidrag och löneförmåner precis som andra anställda.

 • Du kan ta utdelning i företaget till låg skatt. Mer information om utdelning och lön i aktiebolag .

 • Skattereglerna vid en försäljning är mer generösa i aktiebolag jämfört med andra bolagsformer.

 • Går du i pension och vill fortsätta ta ut lön och utdelning efter pensioneringen så är aktiebolag det bästa.

 • Du kan investera vinsten i aktier och fonder i företagets namn.

 • Aktiebolagets namn är skyddat i hela Sverige. (Dock ej på internet, köp ett domännamn.)

 • Företagare säger ibland att de helst gör affärer med aktiebolag. I vissa branscher upplevs det som seriöst att ha ett AB i namnet.

Nackdelar med aktiebolag
 • Tar du ut låg lön från aktiebolaget så får du också låg sjukpenninggrundande inkomst (SGI), vilket ligger till grund för föräldrapenning och sjukpenning. Har du enskild firma baseras SGI istället på en schablonlön för branschen oavsett hur mycket pengar du faktiskt har tjänat senaste året.

 • De sociala avgifterna är högre än i enskild firma och handelsbolag.

 • Sätter du av pengar i en periodiseringsfond får du betala en avgift, till skillnad från i enskild firma.

 • Äger du en skogsgård, ett lantbruk eller dyra maskiner så kan skatten bli högre för aktiebolag – läs på eller kolla upp med en skatteexpert vad som är bäst för dig.

 • Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till ägarna.

 • Ett aktiebolag får inte ge gåvor annat än små gåvor för välgörande ändamål. Att berika andra går inte i linje med ett aktiebolags syfte som är att skapa vinst för ägarna.

 • Det krävs ett minsta startkapital på 25 000 kronor för att få stifta ett aktiebolag.

 • Blir du sjuk betalar bolaget sjuklön de första 14 dagarna. Från dag 15 betalar Försäkringskassan.

Starta aktiebolag – steg för steg

Närmar du dig starten av ditt aktiebolag? Vi går igenom hela processen – från start till mål.

Steg 1: Starta ett företagskonto hos banken

Gå till banken och öppna ett företagskonto, det vill säga ett bankkonto avsett för företaget. På detta konto sätter du in startkapitalet på minst 25 000 kronor. Ett privat aktiebolag ska ha minst en, men max 200 ägare. Ägarens eller ägarnas investering är bolagets aktiekapital.

Steg 2: Gå till e-tjänsten för att starta företag på verksamt.se

Besök verksamt.se’s digitala tjänst för att registrera och logga in . Kostnaden för att registrera ett bolag är 1 900 kronor om det görs digitalt, annars 2 200 kronor.

 • Skapa dokumentet stiftelseurkund
  Du, eller ni, som startar aktiebolaget kallas för stiftare, och ska inkluderas i stiftelseurkunden. Detta dokument visar vem eller vilka som är stiftare, antal aktier per stiftare och pris/investering per aktie. Urkunden skall undertecknas av samtliga stiftare.

 • Skapa bolagsordningen
  Bolagsordningen är en regelbok – den anger bland annat typ av verksamhet, adress, lägsta och högsta aktiekapital, var den årliga bolagsstämman hålls och hur kallelser dit ska ske.

 • Koppla ditt bankintyg och ange företagets konto
  Från ditt bankkontor får du ett bankintyg, antingen digitalt eller fysiskt, som du ska anmäla till Bolagsverket. Detta för att de ska ha koll på vilket som är företagets bankkonto.

 • Teckna och betala aktierna
  Vanligast är att alla aktietecknare betalar samma pris per aktie, även om det är tillåtet att sätta olika priser för olika tecknare. Detta görs genom att sätta in pengarna på bankkontot ni angett hos Bolagsverket genom bankintyget. Möjligheten finns även att betala med egendom, det vill säga att du överlåter egendomen till aktiebolaget.

 • Bolagsverket registrerar företaget
  Efter att du har anmält och betalat avgiften till Bolagsverket får företaget ett organisationsnummer, och verksamheten kan sätta igång. Observera att bolaget måste anmälas senast sex månader efter att stiftelseurkunden upprättats.

Steg 3: Anmäl verklig huvudman

Inom fyra veckor ska en anmälan om vem eller vilka som är företagets verkliga huvudman göras. Skicka in kontaktuppgifter och berätta hur huvudmannaskapet (kontrollen över bolaget) utövas. Verklig huvudman är den som kontrollerar bolaget genom ägarandel eller rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna. Det kan finnas flera verkliga huvudmän. Läs mer hos Bolagsverket om verklig huvudman.

Steg 4: Teckna företagsförsäkring

Att försäkra ditt företag för att undvika stora och ovälkomna kostnader är viktigt. Du kan exempelvis teckna försäkring för skador du orsakar andra, för skador på eller stöld av egendom eller avbrott i verksamheten. Har du anställda med kollektivavtal medför det försäkringar.

Klar! Sista steget är att skaffa ett program för din ekonomi

I samband med din första affärshändelse träder bokföringsskyldigheten i kraft. Fortnox är Sveriges mest valda ekonomiprogram online, och gör det både enkelt och roligt för dig att hantera företagets administration.

För dig som startar nytt företag bjuder vi på programavgiften de första sex månaderna. Gäller företag som startats under de senaste tre månaderna, räknat från beställningstillfället.

Lagerbolag – ett smidigt alternativ

Ett annat sätt att starta ett aktiebolag är att köpa ett så kallat lagerbolag. Det innebär att bolaget är registrerat och redan finns, men att det aldrig har bedrivits någon verksamhet i det. Du slipper flera av de administrativa stegen och kan snabbare komma igång med din verksamhet. När du köper ett lagerbolag hos Fortnox får du det levererat inom två timmar, och vi hjälper dig med hela processen.

Vill du snabbt komma igång? Köp ett lagerbolag via Fortnox.

Så fungerar det!

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om aktiebolag

Kvarstår funderingar kring vad det innebär att starta och driva aktiebolag? Nedan besvarar vi några av de vanligaste frågorna om företagsformen.

Vilket ekonomiskt ansvar har ägarna?

Ägarna har inte ett personligt ekonomiskt ansvar för företagets ekonomiska åtaganden. De riskerar bara sin ägarandel, sitt insatta kapital i företaget. Det finns dock vissa undantag, till exempel om det finns obetalda skatter och avgifter på företagets skattekonto. Då kan bolagets företrädare, det vill säga de som sitter i styrelsen, få personligt betalningsansvar om de bedöms ha agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt.

Är aktiebolag en juridisk person?

Ja.

Hur lång tid tar det att starta aktiebolag?

Från det att du registrerar aktiebolaget hos Bolagsverket och betalar in avgiften till dem tar det allt från ett par dagar till några veckor innan aktiebolaget är startklart. Hos Bolagsverket  finner du aktuella handläggningstider. Om du vill starta ditt bolag snabbare än så, kan du köpa ett lagerbolag  via Fortnox – då får du aktiebolaget levererat inom två timmar och vi hjälper dig igenom hela processen.

Vad kostar det att starta aktiebolag?

Det krävs ett minsta aktiekapital på 25 000 kronor i privata aktiebolag och 500 000 kronor i publika aktiebolag. Som småföretagare startar du i princip uteslutande ditt företag som ett privat aktiebolag. Utöver startkapitalet tillkommer mindre avgifter för exempelvis registrering av företaget.

Hur många ägare (stiftare) krävs vid uppstart?

Minst en fysisk eller juridisk person, och max 200.

Hur stor måste styrelsen vara?

Den minsta styrelsen som ett aktiebolag kan ha består av en (1) styrelseledamot och en (1) styrelsesuppleant. Styrelsens storlek bestäms i bolagsordningen, som är ett obligatoriskt dokument att skicka in till Bolagsverket vid registrering av företaget.

Vilka företräder aktiebolaget?

I huvudsak styrelsen. Dessutom har VD:n har behörighet att genomföra åtgärder som faller inom ramen för företagets normala verksamhet och som hör till hans eller hennes uppgifter. Styrelsen kan även utse särskilda firmatecknare som företräder aktiebolaget, och som därför kan skriva under exempelvis avtal.

Är aktiebolag skattskyldiga?

Ja, precis som övriga svenska juridiska personer är aktiebolag obegränsat skattskyldiga. Skatten sker på företagets vinst. Ägarna beskattas för den lön och utdelning de plockar ut.

Har ägarna rätt till ersättning vid sjukfrånvaro?

Arbetar du i ditt aktiebolag betraktas du som anställd. Företaget betalar därför din sjuklön de första 14 dagarna, och därefter tar Försäkringskassan över. Läs mer om sjuklön och -frånvaro i aktiebolag här .

Tänk på! Ersättningen från försäkringskassan baseras på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Tar du bara ut utdelning och ingen lön har du ingen SGI, vilket är viktigt att tänka på. Läs mer om detta i vår fullständiga guide om utdelning vs lön.

Mer om att starta företag

Mer läsning om att starta företag

Vill du läsa mer om hur det är att starta företag, information om andra företagsformer eller hur det är att starta företag inom en särskild bransch? Då har du hittat rätt!

Tips för olika branscher när du startar företag

Olika branscher kräver olika saker att tänka på när man startar företag. Vi har sammanställt vad du behöver tänka på som nystartad i flera av de vanligaste branscherna i vår företagsguide. Ta del av intervjuer med branschorganisationer och företagare med värdefulla erfarenheter och insikter kring att starta och driva företag inom en viss bransch.

Efter att du startat ditt företag

Vår vision är att du som företagare ska kunna ägna dig mer åt det du vill. Och för det behövs mer än smarta verktyg.

Genom att ge dig inspiration i med- och motgång och kunskap när något känns svårt, hoppas vi att du kan känna dig tryggare i ditt entreprenörskap. Då blir det enklare och roligare att driva företag.

Guider för dig som företagare

Krångliga ord?

Balansräkning, likviditetsbudget, periodiseringsfond och soliditet. Ja, det finns många krångliga ord och termer att hålla reda på! I Fortnox ekonomiska ordlista  hittar du enkla förklaringar på svåra ord och begrepp inom ekonomi och företagande.

Nystartad? Testa Fortnox gratis!

Nyligen startat ditt företag? Vi ger dig en extra skjuts i uppstarten! För dig som startat företag de senaste tre månaderna bjuder vi på programavgiften för valfritt paket det första halvåret. Enkelt att komma igång med fri support och fria webbutbildningar.

 • Enkelt att komma igång.

 • Sveriges mest använda molnbaserade ekonomiprogram.

 • Fri support och fria webbutbildningar.

 • 400+ färdiga kopplingar till andra system.

 • Kopplingar till banker och myndigheter.

Gäller nystartade företag som startats under de senaste tre månaderna, räknat från beställningstillfället.

För dig som är nystartad!

Testa Fortnox kostnadsfritt i sex månader

Kom igång nu

Relaterade artiklar

En kvinna som sitter vid en dator
Starta Företag|Skatter & moms|Fakturering

Publicerad: 24 maj 2022|Senast uppdaterad: 14 februari 2024

Allt om F-skatt [Guide]

F-skattsedel innebär att den som bedriver en näringsverksamhet själv ansvarar för att betala in skatter och sociala avgifter. Men måste alla ha F-skatt – eller...

Starta företag

Det finns många uppenbara fördelar med att starta eget och vara egenföretagare – inte minst att du är din egen chef och får jobba med något du valt själv. Samtidigt ska man inte skönmåla småföretagarlivet, som kan vara nog så tufft – särskilt när du kämpar för att komma igång. Målet med företagande är ofta individuellt. Vissa anser kanske att lycka är att kunna dra sig tillbaka och leva resten av livet som ekonomiskt oberoende efter en kortare tids hårt arbete. Andra ser skapandet i sig, alltså att driva och utveckla ett framgångsrikt företag, som vägen till lycka.

Så startar du en ideell förening

Har du länge drömt om att starta näringsverksamhet som verkar för medlemmarnas intressen eller rättigheter? Har du något du brinner för lite extra som du vill

Så startar du en e-handel

Två av tre personer handlar på internet under en genomsnittlig månad. Om ditt företag finns på nätet och har en e-handel, kan du fånga kunder som annars inte

Så söker du starta eget-bidrag

Starta eget-bidrag är ett stöd som Arbetsförmedlingen kan bevilja till arbetssökande som vill – och bedöms kunna – starta och driva ett eget företag. Men vad

Så startar du ett holdingbolag

Har du någon gång funderat på att starta ett moderbolag som inte bedriver någon verksamhet, men som har ett rörelsedrivande dotterbolag? Ett sådant bolag

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.