HR & Personal

Smart koppling från Pensure AB

Pensure Pensionsassistenten-icon
Pensure Pensionsassistenten
Med hjälp av Pensionsassistenten från Pensure undviks dubbelarbete när de anställdas uppgifter ska...
Ingår i alla paket

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i alla våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar