• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Bokföring

Fortnox Bokföringsprogram förenklar din vardag och du får enkelt ordning och reda på din verksamhet. Du registrerar smidigt verifikationer och leverantörsfakturor och i vårt bokföringsprogram finns en mängd smarta funktioner som underlättar arbetet med ditt företag, oavsett hur stort eller litet det är och oavsett mängden transaktioner.

99 kr/månad. Extra användare 59 kr/månad.

Beställ nu

Har du frågor om Fortnox Bokföring?
Ställ en fråga till oss

Smart och smidigt bokföringsprogram för dig som vill ha full koll på företagets ekonomi.

Upptäck fördelarna med Fortnox Bokföring

Ordning och reda på fakturorna

I Fortnox Bokföringsprogram registrerar du dina leverantörsfakturor och ser överskådligt och tydligt med hjälp av olika färger vad varje faktura har för status, vilka som är obetalda, förfallna eller betalda o.s.v.

Spara tid med hjälp av bankfiler

Istället för att knappa in varje faktura för sig för betalning i internetbanken kan du direkt i Fortnox Bokföringsprogram skapa en fil och hämta upp den på din internetbank, och sedan även bocka av de utförda betalningarna med hjälp av en fil från banken.

Enkel bokföring av dagskassa

I Fortnox Bokföring kan du skapa mallar för dagskassor utifrån dina kassakvitton, och snabbt och enkelt registrera dina dagskassor efter dagsavslutet. Om du använder dig av iZettles kortbetalningstjänst finns en koppling som innebär att ditt dagsavslut från iZettle bokförs och konteras automatiskt.

Kontantmetoden och faktureringsmetoden

I Fortnox Bokföring och Fakturering finns stöd för både kontantmetoden och faktureringsmetoden, vilka är två olika metoder för att bokföra. För företag med mindre omsättning än 3 miljoner anses kontantmetoden vara något enklare att förstå sig på och bokföra enligt.

Attestera leverantörsfakturor

Med en licens för Fortnox Leverantörsfakturaattest kan du enkelt attestera fakturorna, och minimerar risken för felaktiga eller försenade utbetalningar och för att fakturor tappas bort på vägen. Läs mer om Fortnox Leverantörsfakturaattest.

Dagsavslut från iZettle bokförs och konteras automatiskt

Sälj smartare med kopplingen till iZettle! Funktionen finns tillgänglig direkt i bokföringsprogrammet. Med nya iZettle Reader kan du ta betalt snabbt och smidigt, tillsammans med smartphone eller surfplatta och den kostnadsfria iZettle-appen. Läs mer

Funktioner i Fortnox Bokföring

2 GB lagringsplats Läs mer

Ladda upp bilder till lagringsplatsen och koppla dem till bokföringen, till exempel en bild på en faktura att koppla till en leverantörsfaktura eller bild på ett kvitto som kopplas till ett verifikat. Du kan även koppla bilder till artiklar och dagskassor.

Återrapportering av utbetalning via fil Läs mer

Med hjälp av en återrapporteringsfil från banken slipper du pricka av alla utbetalningar manuellt, du läser bara in filen och betalningarna bokförs automatiskt.

Se filmen - klicka här.

Automatkontering Läs mer

Spara tid med automatkonteringar, som används för att underlätta registrering av återkommande verifikationer och leverantörsfakturor då till exempel bestämda procentsatser skall beräknas. Välj vilken automatkontering du vill använda så fördelas summan på de redan angivna kontona.

 

Se filmen - klicka här.

Dagskassa och dagskassemallar Läs mer

Lägg upp dagskassemallar för att enkelt kunna registrera dagskassan i bokföringsprogrammet. Med olika typer av försäljningskonton beroende på vad du säljer, och olika betalsätt, redan inlagda i en mall, går det snabbt och smidigt att bokföra dagens försäljning.

Se filmen - klicka här.

Export/import av SIE-filer Läs mer

Det finns olika typer av SIE-filer, från Fortnox program har du möjlighet att exportera SIE1 - Bokslutssaldon, SIE2 - Periodsaldon, SIE3 - Objektsaldon och SIE4 - Transaktioner. SIE4-filen är den vanligaste typen.

SIE- hanteringen i Fortnox är uppbyggd efter SIE-standard och detta är vad du får med dig in i Fortnox från respektive filtyp:

SIE1 - Kontoplan,  ingående balanser på balanskonton och räkenskapsår.

SIE2 -  Samma som SIE1

SIE3 -  Samma som SIE1 och SIE2,  Budget på resultatkonton och du kan få den per Kostnadsställe (Objekt 1). Register för kostnadsställen och projekt läses in under register.

SIE4 - Samma som SIE1, SIE2 och SIE3 samt transaktioner. Innehåller även möjligheten att ta ut rapporter i programmet med periodsaldon på kostnadsställe, projekt samt kontosaldo då det grundar sig i värdet på de importerade transaktionerna.  SIE4-filen är den vanligaste typen.

Förutom detta så kommer även kostnadsställen, projekt och verifikationsserier med in i Fortnox ifall de är med i filen.

Det finns även en möjlighet att exportera en SIE-fil från Fortnox. En sådan fil innehåller samma information som du kan läsa in, samt att du får med utgående värden.

iZettle Läs mer

Ditt dagsavslut från iZettle synkas med Fortnox Bokföring varje natt och konteras och bokförs automatiskt. Läs mer här

Kontantmetoden och faktureringsmetoden Läs mer

Inom bokföring finns det två olika gällande bokföringsmetoder, faktureringsmetoden och kontantmetoden. De berör bokföringen på olika sätt och hur man arbetar med dem varierar. Vilken bokföringsmetod du ska använda för ditt företag är en av de viktigaste frågorna när det kommer till hur ditt företag ska sköta och bedriva sin bokföring. Vilket du väljer är helt och hållet upp till dig själv, men man brukar säga att kontantmetoden är något enklare att förstå sig på och bokföra enligt. Har företaget en omsättning på över 3 miljoner har du dock inget annat val än faktureringsmetoden.

Konteringsmallar Läs mer

Du kan skapa konteringsmallar för att använda vid manuell kontering av verifikationer eller registrering av leverantörsfakturor. Konteringsmallarna underlättar för dig om du ofta skapar likadana verifikationer eller leverantörsfakturor, till exempel löner eller fördelning av hyreskostnader.

Se filmen - klicka här.

Kontoavstämning Läs mer

Stämmer bokföringen med vad som faktiskt hänt på kontot? I Fortnox Bokföringsprogram är det smidigt att stämma av kontosaldot. Du kan få kontotransaktionerna från banken i en fil och läsa in den för matchning mot bokföringen i programmet. I avstämningsrapporten ser du sedan vilka transaktioner som inte är matchade, både i bokföringen och på banken.

 

Se filmen - klicka här.

Periodisering Läs mer

I vårt program finns stöd för periodisering, som innebär att utgifter ska kostnadsföras under den period då varan eller tjänsten förbrukas, liksom att inkomster ska tas upp som intäkter under den period då de faktiskt intjänas, även om betalningen i praktiken genomförs under en annan period. Du kan periodisera en kundfaktura, en verifikation eller en leverantörsfaktura.

Skapa/skicka betalfil Läs mer

Skapa en fil med alla leverantörsfakturor som ska betalas, och läs in filen på banken. Banken ser sedan till så att fakturorna blir betalda och du kan också få en återrapporteringsfil att läsa in i Fortnox för att slippa registrera de utförda betalningarna manuellt.

Se filmen - klicka här. 

Automatisk återrapportering av utbetalningar (vissa banker)
Avancerad sökning av verifikationer
Avancerad sökning i listor
Behandlingshistorik på allt som görs i programmet
Beloppssökning
Betalattest
Bokföringsattest
Budget
E-fakturahantering (mot avgift)
Grafiska rapporter
Gratis adresshämtning via organisationsnummer/personnummer
Hantering av inköp från utlandet
Hantering av olika momssatser
Inleverans av artiklar på leverantörsfaktura
Interna kommentarer på fakturor
Koppla bilder till leverantörsfakturor
Koppla bilder till verifikationer
Kostnadsställe
Kreditfakturor
Kreditupplysning (mot avgift)
Låsa faktura för betalning
Leverantörsregister med obegränsat antal poster
Manuella utbetalningar
Momshantering månadsvis/kvartalsvis/årsvis
Prognos
Projekt
Rapporter, ex. leverantörsreskontra och leverantörsstatistik
Skapa betalförslag
Smart kontering, programmet lär sig hur du brukar bokföra
Spårbarhet av händelse på leverantör
Språkhantering
Stöd för samtliga filformat BG/PG
Tolkning av fakturor (mot avgift)
Total förändringshistorik på bokföringsposter
Utlandsbetalningar
Valfria verifikationsserier
Valutahantering
Varning för bluffakturor enligt Svensk Handels varningslista

Ring 0470-78 50 00 för rådgivning eller...

Produktblad för Fortnox Bokföring (pdf)

Ladda ned produktblad

Plustjänster till Fortnox Bokföring

Med våra prisvärda plustjänster kan vi bland annat avlasta dig genom att automatisera hanteringen av såväl kund- som leverantörsfakturor. Här är de plustjänster som passar bra till Fortnox Bokföring.

Få fakturorna automatiskt registrerade

Med Fortnox Fakturatolkning låter du oss tolka dina leverantörsfakturor och registrera dem i programmet. Du behöver inte själv mata in några uppgifter, du behöver endast granska fakturorna och bokföra dem.  

Från 4.90 kr/faktura.

Läs mer

Minska risken för kreditförluster

Innan du gör affärer kan det vara bra att kontrollera att den potentiella kunden eller leverantören inte innebär en risktagning för företaget. Med Fortnox Kreditupplysning kan du välja hur mycket information du behöver veta, och minskar därmed risken för kreditförluster.  

Från 10.00 kr/faktura.

Läs mer

Skicka och ta emot fakturor elektroniskt

Skicka kundfakturorna direkt från Fortnox Fakturering in i kundens affärssystem eller internetbank, och få dina leverantörsfakturor automatiskt registrerade som preliminära fakturor i Fortnox Bokföring, säkert och effektivt med e-faktura. 

2.50 kr/faktura.

Läs mer

Kopplingar till Fortnox Bokföring

Effektivisera ditt arbete med smarta integrationer och undvik dubbelarbete! Du kan koppla ihop Fortnox Bokföring med en mängd olika för- och eftersystem som webbshoppar, ordersystem och kassasystem.