Kundberättelser|Driva Företag|Partners

Publicerad: 20 september 2023

Integrationen som gör det enklare att följa hållbarhet

Genom att integrera Hållbarhetskollen till Fortnox, har Ekbergs Fönsterputs & Städ fått överblick över sitt klimatavtryck. Integrationen har gjort arbetet enklare och mer kostnadseffektivt – och gett dem förutsättningar att minska sina utsläpp med minst 80% till 2030.

Hur hållbart är ditt företag? Det är en viktig fråga – men kanske inte helt enkel att svara på. Med Hållbarhetskollen kan företag följa sina viktigaste nyckeltal för klimatavtryck. Och faktiskt räkna ut dem med ett par klick. Tack vare integrationen till Fortnox hämtas relevant information till hållbarhetsarbetet direkt från programmet.

“Mer resurser för att minska avtrycket”

Ekbergs Fönsterputs & Städ har 120 anställda, med kontor i sex städer, och specialiserar sig på fönsterputs och städning av både kontor och hem. De har använt Hållbarhetskollen sedan årsskiftet.

– Hållbarhetskollen ger oss full koll på våra koldioxidutsläpp. Tack vare den låga kostnaden kan vi nu lägga mer resurser på att minska vårt avtryck, säger Mathias Eriksson på Ekbergs Fönsterputs & Städ.

Tidigare hade Ekbergs Fönsterputs & Städ bara koll på scope 1 (direkta utsläpp som företaget har kontroll över) och scope 2 (indirekta utsläpp från inköpt energi). Det krävdes dock mycket manuellt arbete för att få fram underlagen, där till exempel data från alla bränsleleverantörer sammanställdes årsvis i Excel. Och styreffekten av den årliga sammanställning var svag. Genom Hållbarhetskollen får de nu snabbt och enkelt koll.

Jobbar mer strukturerat

Med översikten av Scope 3 (övriga indirekta utsläpp, från inköpta material, produktanvändning, avfallshantering, underleverantörer, affärsresor, etc) blir det tydligt inom vilka områden förbättringar behöver prioriteras. Målet är att de ska minska sina utsläpp med minst 80 % till 2030.

– Vi hade ingen koll alls på Scope 3 tidigare. Nu vet vi att städmaterial och arbetskläder är de största källorna till våra utsläpp. Städmaterial kommer vi tillsammans med vår leverantör att börja mäta mer exakt, för varje enskild artikel, säger Mathias.

Vad gäller den andra stora punkten, arbetskläder, väntar de på mätetal från leverantörer så att de gradvis kan minska utsläppen.

– Vi jobbar nu mer strukturerat cirkulärt med arbetskläder och är noga med att använda dem tills de verkligen är uttjänta, säger Mathias.

Gör det enklare att arbeta med hållbarhet

Små och medelstora företag kan ha svårt att komma igång med ett kontinuerligt hållbarhetsarbete. Tre av de främsta anledningarna är brist på tid, otillräcklig kunskap och begränsad budget. Hållbarhetskollen löser alla tre problem, och frigör både tid och pengar för företagen som använder sig av integrationen.

Med Hållbarhetskollen räknar företag enkelt ut sitt klimatavtryck och får tips på hur de kan bidra till en hållbar utveckling. Hållbarhetskollen tar fram nyckeltal inom relevanta kategorier utifrån information som finns i Fortnox. Klimatpåverkan beräknas till exempel utifrån fakturor och kvitton och baseras på GHG-protokollet.