Digitalisera leverantörsfakturorna

Lägg minimalt med tid på det som kan skötas automatiskt

Målare hanterar fakturan i mobilen.

Leverantörsfakturorna direkt in i programmet

Slipp allt vad sprätta kuvert och manuell registrering av leverantörsfakturor heter. Se istället till att få dem direkt in i ditt bokföringsprogram, eller – om de kommer med post – automatiskt tolkade och registrerade direkt i programmet. Då är bokföringen gjord i och med din attestering.

Se hur enkelt det kan fungera

Automatisera dina leverantörsfakturor

Du som företagare

 • Sparar tid genom att slippa hantera inkommande post, arkivera och söka i pärmar, eller lämna vidare fakturorna
 • Får en kostnadseffektiv leverantörsfakturahantering
 • Sparar tid och får tillgänglighet genom digital attest via Fornox app eller webben
 • Får en effektiv betalrutin genom att koppla Fortnox med din bank
 • Får kontroll på kostnader och kan söka informationen digitalt närsomhelst

Din redovisningskonsult

 • Får automatiska påminnelser när nya fakturor kommit in
 • Behöver inte registrera fakturor manuellt, och minskar samtidigt risken för misstag i och med automatisk kontering och bokföring
 • Kan få en attestering från dig digitalt via Fortnox app på direkten
 • Kan ge dig bättre rådgivning med rättvisande kostnader och resultat i realtid

Så här enkelt fungerar det

Detta gör redovisningsbyrån
Detta gör företaget
 • Automatisk tolkning och kontering

  Leverentörsfakturan tas emot av Fortnox som e-faktura, e-post eller vanlig post och tolkas om det behövs. Fakturan konteras sedan automatiskt i Fortnox.

 • Avstämning hos byrån

  Redovisningskonsulten gör ett konteringsförslag och skickar fakturan för attest.

 • Företaget attesterar

  Företaget attesterar fakturan i Fortnox, via appen eller på webben.

 • Fakturan betalas

  Betalningen sköts enkelt via koppling mellan Fortnox och banken.

 • Företaget attesterar

  Företaget attesterar betalningen i sin internetbank.

 • Återrapporteras och bokförs

  Återrapportering sker via bankkopplingen och betalningen bokförs automatiskt.

 • Avstämning hos byrån

  Redovisningskonsulten stämmer av att allt ser ok ut.

 • Klart!

  Fakturan är betald, bokförd och finns digitalt sökbar för både företaget och byrån i Fortnox.

Flera arbetsflöden du kan automatisera:

Fakturor
Fakturor
Smartare fakturering
 • Skapa fakturor som vanligt
 • Fortnox skickar och hanterar ev påminnelse och inkasso
 • Inbetalning och bokföring med automatik
Läs mer
Löner
Löner
Förenklad löneadministration
 • Anställda rapporterar via webb
 • Full kontroll med attestfunktion
 • Allt förberett för lönekörning
Läs mer
Kvitton & Utlägg
Kvitton & Utlägg
Kvittounderlag på direkten
 • Fota kvitton med mobilen
 • Snabbt, digitalt underlag
 • Koppling till Fortnox Bokföring för helautomatiserat flöde
Läs mer
Översikt
Översikt
Bli digital och mer effektiv
 • Automatisering sparar tid och pengar
 • Du får bättre kontroll
 • Utveckla din verksamhet med realtidssiffror
Läs mer

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
© 2019 FORTNOX AB