AUTOMATISERADE ARBETSFLÖDEN

Digitalisera leverantörsfakturorna

Lägg minimalt med tid på det som kan skötas automatiskt

Målare hanterar fakturan i mobilen.

Leverantörsfakturorna direkt in i programmet

Slipp allt vad sprätta kuvert och manuell registrering av leverantörsfakturor heter. Se istället till att få dem direkt in i ditt bokföringsprogram, eller – om de kommer med post – automatiskt tolkade och registrerade direkt i programmet. Då är bokföringen gjord i och med din attestering.

Se hur enkelt det kan fungera

Automatisera dina leverantörsfakturor

Du som företagare

 • Sparar tid genom att slippa hantera inkommande post, arkivera och söka i pärmar, eller lämna vidare fakturorna
 • Får en kostnadseffektiv leverantörsfakturahantering
 • Sparar tid och får tillgänglighet genom digital attest via Fornox app eller webben
 • Får en effektiv betalrutin genom att koppla Fortnox med din bank
 • Får kontroll på kostnader och kan söka informationen digitalt närsomhelst

Din redovisningskonsult

 • Får automatiska påminnelser när nya fakturor kommit in
 • Behöver inte registrera fakturor manuellt, och minskar samtidigt risken för misstag i och med automatisk kontering och bokföring
 • Kan få en attestering från dig digitalt via Fortnox app på direkten
 • Kan ge dig bättre rådgivning med rättvisande kostnader och resultat i realtid

Så här enkelt fungerar det

Detta gör företaget

Detta gör tjänsten och redovisningsbyrån

Automatisk tolkning och kontering

Leverentörsfakturan tas emot av Fortnox som e-faktura, e-post eller vanlig post och tolkas om det behövs. Fakturan konteras sedan automatiskt i Fortnox.

Pil Pil
Avstämning hos byrån

Redovisningskonsulten gör ett konteringsförslag och skickar fakturan för attest.

Pil Pil
Företaget attesterar

Företaget attesterar fakturan i Fortnox, via appen eller på webben.

Pil Pil
Fakturan betalas

Betalningen sköts enkelt via koppling mellan Fortnox och banken.

Pil Pil
Företaget attesterar

Företaget attesterar betalningen i sin internetbank.

Pil Pil
Återrapporteras och bokförs

Återrapportering sker via bankkopplingen och betalningen bokförs automatiskt.

Pil Pil
Avstämning hos byrån

Redovisningskonsulten stämmer av att allt ser ok ut.

Pil Pil
Klart!

Fakturan är betald, bokförd och finns digitalt sökbar för både företaget och byrån i Fortnox.

Pil Pil

Flera arbetsflöden du kan automatisera

Fakturor
Fakturor
Smartare fakturering
 • Skapa fakturor som vanligt
 • Fortnox skickar och hanterar ev påminnelse och inkasso
 • Inbetalning och bokföring med automatik
Läs mer
Löner
Löner
Förenklad löneadministration
 • Anställda rapporterar via webb
 • Full kontroll med attestfunktion
 • Allt förberett för lönekörning
Läs mer
Kvitton & Utlägg
Kvitton & Utlägg
Kvittounderlag på direkten
 • Fota kvitton med mobilen
 • Snabbt, digitalt underlag
 • Koppling till Fortnox Bokföring för helautomatiserat flöde
Läs mer
Översikt
Översikt
Bli digital och mer effektiv
 • Automatisering sparar tid och pengar
 • Du får bättre kontroll
 • Utveckla din verksamhet med realtidssiffror
Läs mer