Bokföra Resultat i förening

Årets resultat i en ekonomisk förening bokförs normalt på konto 8999 Årets resultat och 2099 Årets resultat. Om det är en ideell förening bokförs årets resultat istället på konto 2069.

När ett räkenskapsår är avslutat är det dags att bokföra årets resultat för att se om man gått med vinst eller inte. Denna bokföringsskyldighet gäller såväl aktiebolag som handelsbolag, men också ekonomiska föreningar och ibland ideella föreningar. Oavsett vilken bolagsform det gäller är principen för bokföring av årets resultat densamma, men konteringen skiljer sig lite. 

Årets resultat är vinsten eller förlusten som uppstår efter att man har dragit av kostnaderna från intäkterna som har genererats under det senaste räkenskapsåret. Årets resultat är alltså en sista verifikation i slutet av året och balanserar resultaträkningen med balansräkningen. 

När det kommer till föreningar ser konteringen lite olika ut beroende på om den är ekonomisk eller ideell. En ekonomisk förening ska alltid säkerställa att medlemmarnas ekonomiska intressen främjas genom en ekonomisk verksamhet. Medlemmarna ska också delta i verksamheten, antingen som konsumenter eller exempelvis leverantörer. En ekonomisk förening är alltid bokföringsskyldig. En ideell förening får i sin tur inte bedrivas affärsmässigt och är därför inte alltid bokföringsskyldig. Om föreningen däremot uppfyller följande kriterier så är den bokföringsskyldig:

  • värdet av den ideella föreningens tillgångar överstiger 1,5 miljoner kronor

  • den ideella föreningen bedriver näringsverksamhet

  • den ideella föreningen är moderföretag i en koncern.

Om den ideella föreningens stadgar säger att det ska finnas en bokföring kan den vara bokföringsskyldig, även om föreningen inte uppfyller ovanstående krav.

Exempel på bokföring av årets resultat i en förening

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Årets resultat i ekonomisk förening – vinst

En ekonomisk förening har gjort en vinst på 50 000 kr under räkenskapsåret. Årets resultat kan då bokföras så här på räkenskapsårets sista dag:

KontoDebetKredit
2099 – Årets resultat50 000 kr
8999 – Årets resultat50 000 kr

På nästa räkenskapsårs första dag flyttas resultatet över från konto 2099 Årets resultat till konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år. Detta för att det inte ska finnas något resultat uppbokat på årets resultat i det nya året. Detta kan bokföras så här:

KontoDebetKredit
2099 – Årets resultat50 000 kr
2098 - Vinst eller förlust från föregående år50 000 kr

Vid årsmötet beslutas det om att hela föregående årets resultat ska balanseras i ny räkning. Det kan bokföras så här:

KontoDebetKredit
2098 - Vinst eller förlust från föregående år 50 000 kr
2091 - Balanserad vinst eller förlust 50 000 kr

Årets resultat i ekonomisk förening – förlust

En ekonomisk förening har gjort en förlust på 50 000 kr under räkenskapsåret. Årets resultat kan då bokföras så här på räkenskapsårets sista dag:

KontoDebetKredit
2099 – Årets resultat50 000 kr
8999 – Årets resultat50 000 kr

På nästa räkenskapsårs första dag flyttas resultatet över från konto 2099 Årets resultat till konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år. Detta för att det inte ska finnas något resultat uppbokat på årets resultat i det nya året. Detta kan bokföras så här:

KontoDebetKredit
2099 – Årets resultat50 000 kr
2098 - Vinst eller förlust från föregående år50 000 kr

Vid årsmötet balanseras hela föregående års förlust i en ny räkning. Det kan bokföras så här:

KontoDebetKredit
2098 - Vinst eller förlust från föregående år 50 000 kr
2091 - Balanserad vinst eller förlust 50 000 kr

Årets resultat i ideell förening – vinst

Principen för att bokföra årets resultat i en ideell förening är densamma som för en ekonomisk förening, men konteringen sker vanligtvis istället på konto 2069 istället för 2099.

En ideell förening har gjort en vinst på 50 000 kr under räkenskapsåret. Årets resultat kan då bokföras så här:

KontoDebetKredit
2069 – Årets resultat50 000 kr
8999 – Årets resultat50 000 kr

På nästa års första dag flyttas årets resultat över från konto 2069 Årets resultat till konto 2068 Vinst eller förlust från föregående år.

KontoDebetKredit
2069 – Årets resultat50 000 kr
2068 - Vinst eller förlust från föregående år50 000 kr

Vid årsmötet balanseras föregående års resultat i ny räkning.

KontoDebetKredit
2068 - Vinst eller förlust från föregående år50 000 kr
2067 – Balanserad vinst eller förlust50 000 kr

Årets resultat i ideell förening – förlust

En ideell förening har gjort en förlust på 50 000 kr under räkenskapsåret. Årets resultat kan då bokföras så här:

KontoDebetKredit
2069 – Årets resultat50 000 kr
8999 – Årets resultat50 000 kr

På nästa års första dag flyttas årets resultat över från konto 2069 Årets resultat till konto 2068 Vinst eller förlust från föregående år.

KontoDebetKredit
2069 – Årets resultat50 000 kr
2068 - Vinst eller förlust från föregående år50 000 kr

Vid årsmötet balanseras föregående års resultat i ny räkning.

KontoDebetKredit
2068 - Vinst eller förlust från föregående år50 000 kr
2067 – Balanserad vinst eller förlust50 000 kr

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.