Bokföra Bilförsäkring

En bilförsäkring bokförs vanligtvis genom att debitera konto 5610 Personbilskostnader eller konto 5620 Lastbilskostnader.

Om ett företag har egna eller hyrda/leasade personbilar, lastbilar eller traktorer måste det betalas bilförsäkringar för dessa om de används ute i trafiken. Ofta tillkommer det även andra försäkringar såsom stöld-, brand-, vagnskade- och glasförsäkringar. En bilförsäkring är inte momsbelagd och är till för att skydda mot höga kostnader om bilen eller lastbilen skulle gå sönder, skadas eller bli stulen. Vid skada eller stöd får man en så kallad försäkringsersättning – antingen i form av kontant ersättning med avdrag för självrisk eller ett likvärdigt fordon. 

Bilförsäkringar tecknas hos försäkringsbolag och är anpassade för den typ av fordon som de avser. De kan tecknas som halvförsäkring eller helförsäkring, där det första alternativet inkluderar trafikförsäkring samt försäkring mot brand, stöld, räddning, rättsskydd och skador på glasrutor. I en helförsäkring ingår, förutom allt som inkluderas i halvförsäkringen, även en vagnskadeförsäkring som erbjuder skydd mot skador på ens bil om man skulle krocka.

Utgifter för bilförsäkringar som avser ej utnyttjad försäkringstid ska redovisas som en tillgång tills att försäkringstiden har utnyttjats av företaget. När försäkringstiden väl har utnyttjats omförs tillgången till en kostnad i resultaträkningen. Erlagda bilförsäkringar debiteras vanligtvis konto 5610 Personbilskostnader eller konto 5620 om det gäller en lastbil, men det kan också göras på konto konto 5612 Försäkring och skatt för personbilar eller konto 5622 för lastbilar.

Då en bilförsäkring betalas i förskott ska den periodiseras i bokslutet. Den del av kostnaden som avser perioden efter balansdagen ska redovisas som en interimsfordran och krediteras det konto som använts, till exempel konto 5612 Försäkring och skatt för personbilar. Konto 1730 Förutbetalda försäkringspremier ska i sin tur debiteras. När interimstransaktionerna ska återinföras i det nya räkenskapsårets bokföring kan det ske genom att samma konton bokförs omvänt. 

Exempel på bokföring av bilförsäkring

I nedanstående exempel har ett företag enligt en faktura från ett försäkringsbolag en utgift för en försäkringspremie på 12 000 kronor. Försäkringen avser 7 månaders försäkringstid under det innevarande räkenskapsåret och 5 månaders försäkringstid under det nästkommande räkenskapsåret. Den förutbetalda kostnaden för försäkringen blir därför 5 000 kronor (12 000 kr*(5/12)). Bokföringen kan då se ut så här:

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskulder12 000 kr
1730 – Förutbetalda försäkringspremier5 000 kr
5610 – Personbilskostnader7 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.