Bokföra Inköp varor utanför EU

Inköp av varor bokförs normalt under kontogrupp 40 Inköp av varor och material. Momspliktiga belopp vid inköp av varor utanför EU kan bokföras under kontogrupp 45 Övriga momspliktiga inköp.

När ett företag köper varor från ett land utanför EU betalas normalt ingen moms till leverantören. Moms på import ska redovisas i företagets momsdeklaration till Skatteverket. Tullavgifter , moms och eventuellt andra skatter redovisas i en importdeklaration till Tullverket i Sverige. Den vanligaste momssatsen för import är 25 procent, men även import av varor med momssats 12 procent och 6 procent förekommer. Tänk på att valutakursen kan ändra sig mellan fakturadagen och betaldagen. Därför är det bra att bokföra redovisningsvalutan och när leverantörsfakturan betalas bokas även eventuella valutadifferenser.

Exempel på bokföring av varor köpta utanför EU

Ett företag har köpt in varor från ett land utanför EU för 10 000 dollar. Valutakursen är 10 SEK per USD. I svenska kronor blir fakturan därför 100 000 kronor. När företaget mottar fakturan från leverantören kan bokföringen se ut så här:

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskuld100 000 kr
4011 – Varuinköp100 000 kr

Vid betalningstillfället till leverantören har det uppstått en valutadifferens på plus en krona (11 SEK per USD, istället för 10 SEK som när fakturan bokfördes). Det innebär att betalningen till leverantören uppgår till 110 000 kronor. Det tillkommer även en bankavgift på 25 kronor. Betalningen och differensen kan då bokföras så här:

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto110 025 kr
2440 – Leverantörsskuld100 000 kr
7960 – Valutakursförlust10 000 kr
6570 – Bankavgifter25 kr

Företaget får sedan en faktura från Tullverket som visar att tullvärdet för varorna är 100 000 kronor, och att tull och andra avgifter är 30 000 kronor. Konto 2440 och 4011 ökar därför med 30 000 kr ytterligare, utöver det som bokfördes i första steget.

Momssatsen för varorna är 25 procent och momsen beräknas därför till 32 500 kronor (130 000 x 0,25). Så här kan konteringen se ut:

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskuld30 000 kr
4011 – Varuinköp30 000 kr
4599 ­– Justering, omvänd moms130 000 kr
4545 – Import av varor 25 %130 000 kr
2615 – Utgående moms import av varor, 25 %32 500 kr
2645 – Ingående moms utland32 500 kr

Slutligen betalas tullen och övriga avgifter på fakturan från Tullverket:

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto30 000 kr
2440 – Leverantörsskulder30 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult .

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.