Bokföra Försäljning av inventarier

Vinst vid försäljning av inventarier bokförs på konto 3973 Vinst vid avyttring maskiner och inventarier. Förlust vid försäljning av inventarier bokförs på konto 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier.

Inventarier är tillgångar som har en livslängd på mer än tre år och ett värde som överstiger ett halvt basbelopp. Verktyg, maskiner och fordon är exempel på inventarier. I bokföringen görs vanligtvis avskrivningar på inventarier. Det innebär att kostnaden för tillgången fördelas över de år den genererar intäkter eller över dess nyttjandeperiod. Tillgångar med ett lägre värde och en kortare livslängd kallas för förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier. Läs mer om inventarier i vår utförliga guide.

Vilka konton används vid försäljning av inventarier?

Vid försäljningar av inventarier ska man först räkna fram om försäljningen innebär en vinst eller en förlust. Jämför därför försäljningspriset exklusive moms med restvärdet som är inköpspriset minus ackumulerade avskrivningar. I de fall försäljningspriset är högre än det bokförda värdet ska en vinst redovisas på konto 3973 Vinst vid avyttring maskiner och inventarier. Är försäljningspriset lägre ska en förlust redovisas på konto 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier.

Exempel på bokföring av försäljning inventarier

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Bokföra försäljning av inventarier med vinst

När ett företag ska bokföra en försäljning av en maskin eller ett fordon, alltså inventarier, kan redovisningen se ut så här om företaget gör en vinst. I vårt exempel redovisar företaget med faktureringsmetoden, och företaget har sålt en maskin för 100 000 kronor exklusive moms. Inköpspriset var 50 000 kronor och de ackumulerade avskrivningarna 20 000 kronor.

KontoDebetKredit
1510 – Kundfordringar125 000 kr
2611 – Utgående moms på försäljning, 25 %25 000 kr
3001 – Försäljning inom Sverige, 25 % moms100 000 kr
3099 – Justering av försäljning, ej moms100 000 kr
1221 – Inventarier50 000 kr
1229 – Ack. avskrivningar på inventarier20 000 kr
3973 – Vinst vid avyttring av inventarier70 000 kr

Bokföra försäljning av inventarier med förlust

I vårt nästa exempel har ett företag sålt en maskin för 40 000 kronor inklusive moms. Inköpspriset var 100 000 kronor och de ackumulerade avskrivningar 20 000 kronor.

KontoDebetKredit
1510 – Kundfordringar40 000 kr
2611 – Utgående moms på försäljning, 25 %8 000 kr
3001 – Försäljning inom Sverige, 25 % moms32 000 kr
3099 – Justering av försäljning, ej moms32 000 kr
1221 – Inventarier100 000 kr
1229 – Ack. avskrivningar på inventarier20 000 kr
7973 – Förlust vid avyttring av inventarier48 000 kr
Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.