Bokföra Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget bokförs vanligen på konto 7699 Övriga personalkostnader, motkontering sker på konto 2440 Leverantörsskulder. Momsen för friskvårdsbidraget är avdragsgill och tas med i konteringen för ingående moms på konto 2641 Debiterad ingående moms.

En arbetsgivare kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda en förmån för att gynna hälsa och friskvård. Det betyder att du som arbetsgivare inte betalar skatt och arbetsgivaravgifter på förmånen. Friskvårdsbidraget kan till exempel innefatta ridlektioner, gymkort, golf, massage och segling. Det är endast aktiviteten som omfattas av friskvårdsbidraget, inte den utrustning som behövs för att utföra aktiviteten. Förutsättningen för friskvårdsbidraget är att arbetsgivaren erbjuder förmånen till alla sina anställda. Samma belopp och samma villkor ska alltså erbjudas till alla som är anställda på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren kan mot kvitto varje år betala ett friskvårdsbidrag på maximalt 5 000 kr inklusive moms per år och anställd. Beloppet får inte överstiga 5 000 kr. Överstiger beloppet 5 000 kr blir det skattepliktigt och då ska den anställde förmånsbeskattas. Den anställde beskattas då för hela beloppet, inte bara det som överstiger 5 000 kr.

Bokföra friskvårdsbidrag

Informationen i detta avsnitt riktar sig till dig som använder faktureringsmetoden som bokföringsmetod. Bokföringstipsen är enbart en rekommendation, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringsposterna på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Friskvårdsbidraget räknas som en personalkostnad och bokförs på konto 7699 Övriga personalkostnader. Vid direktbetalning, när arbetsgivaren ska göra en utbetalning av bidraget direkt till den anställde, krediteras vanligtvis konto 1930 Företagskonto. Om arbetsgivaren betalar friskvårdsföretaget via en leverantörsfaktura, så krediteras konto 2440 Leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill och konteras/(debiteras) som moms för inköp, konto 2641 Debiterad ingående moms.

Exempel på bokföring av friskvårdsbidrag

Har du ett företag och erbjuder alla dina anställda friskvårdsbidrag konterar du så här när du får en faktura från friskvårdsföretaget. Momssatsen för motion och friskvård är vanligtvis 6 %.

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskulder5 000 kr
2641 – Debiterad ingående moms283 kr
7699 - Övriga personalkostnader4 717 kr

Vid en direktbetalning till den anställde kan konteringen se ut så här:

KontoDebetKredit
1930 – Företagskonto5 000 kr
7699 – Övriga personalkostnader 5 000 kr
Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.