Bokföra Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget bokförs vanligen på konto 7699 Övriga personalkostnader, motkontering sker på konto 2440 Leverantörsskulder. Momsen för friskvårdsbidraget är avdragsgill och tas med i konteringen för ingående moms på konto 2641 Debiterad ingående moms.

Läs mer om friskvårdsbidrag

En arbetsgivare kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda en förmån för att gynna hälsa och friskvård. Det betyder att du som arbetsgivare inte betalar skatt och arbetsgivaravgifter på förmånen. Friskvårdsbidraget kan till exempel innefatta ridlektioner, gymkort, golf, massage och segling. Det är endast aktiviteten som omfattas av friskvårdsbidraget, inte den utrustning som behövs för att utföra aktiviteten. Förutsättningen för friskvårdsbidraget är att arbetsgivaren erbjuder förmånen till alla sina anställda. Samma belopp och samma villkor ska alltså erbjudas till alla som är anställda på arbetsplatsen.

Tanken med friskvårdsbidraget är att uppmuntra till fysisk aktivitet som i sin tur kan leda till bättre välmående och hälsa hos de anställda. Arbetsgivarens fördelar är till exempel friskare personal och mindre sjukskrivningar. Egenföretagare med enskild firma har dock inte har möjlighet att utnyttja förmånen.

Arbetsgivaren kan mot kvitto varje år betala ett friskvårdsbidrag på maximalt 5 000 kr inklusive moms per år och anställd. Beloppet får inte överstiga 5 000 kr. Överstiger beloppet 5 000 kr blir det skattepliktigt och då ska den anställde förmånsbeskattas. Den anställde beskattas då för hela beloppet, inte bara det som överstiger 5 000 kr.

Informationen i detta avsnitt riktar sig till dig som använder faktureringsmetoden som bokföringsmetod. Bokföringstipsen är enbart en rekommendation, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringsposterna på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Bokföra friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget räknas som en personalkostnad och bokförs på konto 7699 Övriga personalkostnader. Vid direktbetalning, när arbetsgivaren ska göra en utbetalning av bidraget direkt till den anställde, krediteras vanligtvis konto 1930 Företagskonto. Om arbetsgivaren betalar friskvårdsföretaget via en leverantörsfaktura, så krediteras konto 2440 Leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill och konteras/(debiteras) som moms för inköp, konto 2641 Debiterad ingående moms.

Exempel på bokföring av friskvårdsbidrag

Har du ett företag och erbjuder alla dina anställda friskvårdsbidrag konterar du så här när du får en faktura från friskvårdsföretaget. Momssatsen för motion och friskvård är vanligtvis 6 %.

KontoDebetKredit
2440 - Leverantörsskulder5000 kr
2641 - Debiterad ingående moms283 kr
7699 - Övriga personalkostnader4717 kr

Vid en direktbetalning till den anställde kan konteringen se ut så här:

KontoDebetKredit
1930 - Företagskonto5 000 kr
7699 - Övriga personalkostnader5000 kr
Hjälp med bokföringen?
Samarbeta med en byrå

Fortnox plattform används dagligen av tusentals redovisningskonsulter – redo att samarbeta och hjälpa dig längs vägen.

Kom igång med Fortnox
Automatiserad bokföring

Vår moderna företagsplattform är full med smarta och automatiserade lösningar som gör din bokföring både enklare och roligare.

Har du ett annat system?
Byt till Fortnox redan idag

Att byta till Fortnox går både snabbt och enkelt. Vi hjälper dig att flytta över data från ditt nuvarande program.