Bokföra Leverantörsfaktura

En leverantörsfaktura bokförs enligt faktureringsmetoden vid två tillfällen: när företaget tar emot fakturan och när företaget betalar fakturan. I bokföringen används vanligtvis konto 2440 Leverantörsskulder.

När ett företag köper en vara på faktura av en leverantör uppstår en leverantörsskuld. Skulden är lika stor som beloppet på fakturan och finns kvar tills fakturan är betald. Det räknas som en kortfristig skuld. Den normala momssatsen på varor är 25 procent, men momssats på tolv procent, sex procent och noll procent förekommer också. Den ingående momsen är avdragsgill för momspliktiga företag. 

Beroende på vilken bokföringsmetod företaget använder bokförs leverantörsfakturorna enligt kontantmetoden eller faktureringsmetoden, som även kallas fakturametoden. Här ska vi gå igenom hur ett företag kan bokföra en leverantörsfaktura enligt faktureringsmetoden. 

Läs mer om skillnaden mellan kontantmetoden och faktureringsmetoden här.

Med faktureringsmetoden bokförs en leverantörsfaktura vid två tillfällen: första gången när fakturan tas emot och andra gången vid själva betalningstillfället. faktureringsmetoden ger en bättre överblick över bolagets ekonomiska ställning under det löpande räkenskapsåret. Omsätter ett företag över tre miljoner kronor ska bokföringen ske enligt faktureringsmetoden. 

Ett företag som har många leverantörsskulder registrerar också ofta fakturorna i ett separat register, en så kallat leverantörsreskontra. Detta för att få en så god struktur och överblick som möjligt över företagets betalda respektive inte betalda fakturor. Har du ett bra bokföringsprogram sker detta automatiskt.

Bokföra leverantörsfaktura – exempel

I vårt exempel nedan har ett företag fått en faktura på 1 000 kr inklusive 25 % moms för produkter som ska säljas vidare till företagets kunder. Fakturan kan bokföras antingen det datum företaget fick den eller på den dag som fakturan är utställd.

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskulder1 000 kr
2641 – Debiterad ingående moms 200 kr
4010 – Varuinköp 800 kr

Fakturan förfaller till betalning om 30 dagar, vilket är en vanlig kredittid, och när den är betald ska leverantörsskulden bokas bort. Konteringen kan då se ut så här:

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto1 000 kr
2440 – Leverantörsskulder1 000 kr

Automatisera dina leverantörsfakturor

Med Fortnox Bokföringsprogram hanterar du dina leverantörsfakturor på ett digitalt och automatiserat sätt. Till exempel får du informationen på inkommande fakturor tolkad automatiskt, samt ett förslag på hur de kan bokföras.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.