Bokföra Olycksfallsförsäkring

Kostnader för olycksfallsförsäkringar som räknas som skattefria förmåner bokförs vanligtvis i kontogrupp 75 för anställda, eller i kontogrupp 63 för delägare som inte är anställda.

En olycksfallsförsäkring är en försäkring som är framtagen för att ge den försäkrade ersättning i pengar vid händelse av bland annat invaliditet, nedsatt arbetsförmåga, rehabilitering eller merkostnader i samband med en olycka som skett på arbetet eller fritiden. 

Individuella försäkringar som tecknas mellan försäkringsbolag och enskilda personer räknas som olycksfallsförsäkringar, medan försäkringar som tecknas mellan försäkringsbolag och redovisningsenheter räknas som gruppolycksfallsförsäkringar. En gruppolycksfallsförsäkring innebär alltså att ett företag tecknar ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag som anställda eller delägare kan ansluta sig till.

Privata olycksfallsförsäkringar kan vara kapitalförsäkringar, arbetsmarknadsförsäkringar eller pensionsförsäkringar. Om arbetsgivaren tecknar privata olycksfallsförsäkringar som klassificeras som kapitalförsäkringar räknas detta som skattepliktiga förmåner för de anställda. De ska alltså tas upp till förmånsbeskattning av den anställde. Skulle olycksfallsförsäkringen istället räknas som en arbetsmarknadsförsäkring är det en skattefri förmån och skattemässigt avdragsgill kostnad för företaget. Premier för olycksfallsförsäkringar som klassas som pensionsförsäkringar är också skattemässigt avdragsgilla i företaget, med vissa begränsningar. För den som är delägare i ett handelsbolag eller driver enskild firma räknas en olycksfallsförsäkring som en privat försäkring.

Utgifter för premier för olycksfallsförsäkringar som avser ej utnyttjad försäkringstid redovisas som tillgångar tills försäkringstiden har utnyttjats av företaget. När den väl är utnyttjad omförs tillgången till en kostnad i resultaträkningen. Kostnader för olycksfallsförsäkringar som räknas som skattefria förmåner bokförs vanligtvis i kontogrupp 75 för anställda, eller i kontogrupp 63 för delägare som inte är anställda. Gäller det skattepliktiga förmåner av olycksfallsförsäkringar bokförs de vanligtvis i kontogrupp 75 för anställda och kontogrupp 69 för delägare som inte är anställda.

Exempel på bokföring av olycksfallsförsäkring

Om ett företag ska bokföra en premie på 15 000 kronor för skattefri gruppolycksfallsförsäkring till anställda kan det se ut enligt nedan:

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskuld15 000 kr
7570 – Premier för arbetsmarknadsförsäkringar15 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.