Bokföra Presentkort till personal

Presentkort till anställda är skattefria om marknadsvärdet inte överstiger ett visst belopp. Presentkort kan då bokföras under kontogrupp 76 Övriga personalkostnader.

Kostnader för presentkort som ges till anställda som julgåvor, minnesgåvor eller jubileumsgåvor är avdragsgilla om de uppgår till högst ett värde fastställt av Skatteverket. Arbetsgivarens kostnader för att administrera och leverera presentkorten ingår inte i gåvans värde. Arbetsgivaren ska heller inte lyfta moms för presentkorten. Gåvobeloppet är ett så kallat gränsbelopp. Det innebär att hela gåvan ska beskattas om den kostar mer än beloppet fastställt av Skatteverket. En större gåva räknas nämligen som en ersättning för utfört arbete och ska då bokföras som en lönekostnad. Detta gäller också gåvor, till exempel presentkort, till personal som inte är julgåvor, minnesgåvor eller jubileumsgåvor. 

Förutom beloppsgränserna finns andra krav som måste vara uppfyllda för att presentkorten ska vara skattefria. Presentkort som ges som en julgåva måste till exempel ges till alla anställda eller en större grupp av anställda. Presentkort som kan bytas in mot kontanter är aldrig avdragsgilla. Den som är anställd i eget aktiebolag får ta emot ett presentkort även om det inte finns andra anställda i bolaget. En enskild näringsidkare kan ge sina anställda presentkort, men kan inte ge sig själv ett presentkort.

I vår fullständiga guide om gåvor till anställda hittar du mer information.

Exempel på bokföring av presentkort till personal

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Ett aktiebolag som redovisar enligt fakturametoden ger sina tio anställda vardera ett presentkort som i julgåva. Presentkortets värde är 300 kr inklusive moms och understiger gränsvärdet fastställs av Skatteverket för skattefria gåvor till personal. Bokföringen kan se ut så här:

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskuld3 000 kr
7631 – Personalrepresentation, avdragsgill2 400 kr
2641 – Debiterad ingående moms600 kr

Samma aktiebolag ger sina tio anställda vardera ett presentkort som i sommargåva. Presentkortets värde är 300 kr inklusive moms och räknas som en skattepliktig gåva då det inte är en julgåva, minnesgåva eller jubileumsgåva. Bokföringen av kostnaden kan se ut så här:

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskuld3 000 kr
7699 – Övriga personalkostnader3 000 kr

Förmånsbeskattningen för den anställde sker vid löneutbetalningen.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.