Bokföra Sociala avgifter

Sociala avgifter bokförs på konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter.

Sociala avgifter är en skatt som finansierar socialförsäkringen med bland annat pension, sjukförsäkring och arbetslöshetsersättning. Det är arbetsgivarens skyldighet att betala sociala avgifter till staten för varje anställd. Avgifterna baseras på de anställdas löner. Den största delen av de sociala avgifterna är lagstadgad och finns i socialavgiftslagen. Arbetsgivare kan också betala ytterligare sociala avgifter, till exempel avtalsförsäkringar och avtalspensioner , till sina anställda. Detta regleras ofta i kollektivavtal.

Ett aktiebolag som ska betala ut lön till en anställd överför nettolönen till den anställdes lönekonto. I samband med överföringen bokförs löneutbetalningen och en skuld till Skatteverket för skatter och sociala avgifter. När överföring görs till Skatteverket bokförs skulderna bort igen. En enskild näringsidkare är inte anställd av sitt bolag. Därför pratar man inte om lön till ägaren i samband med enskilda firmor, utan om eget uttag .

Exempel på bokföring av sociala avgifter

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Vid bokföring av lön till anställda kan följande konton användas: 7010 Lön kollektivanställda, 7210 Lön tjänstemän eller 7220 Lön företagsledare samt 2710 Personalskatt, 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter och 7510 Arbetsgivaravgifter.

I vårt exempel har en tjänsteman 20 000 kr i bruttolön, alltså lön före avdrag av skatt. Arbetsgivaravgiften är 31,42 procent av bruttolönen och i vårt exempel ska den anställde betala 5 000 kr i skatt. Vilken procentsats som gäller för skatten beror på vilken kommun den anställde bor i. På Skatteverkets webbsida finns skattetabeller att utgå ifrån. Så här kan konteringen se ut vid löneutbetalningstillfället:

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto 15 000 kr
7210 – Löner till tjänstemän20 000 kr
2710 – Personalskatt 5 000 kr
7510 – Arbetsgivaravgifter 6 284 kr
2731 – Avräkning lagstadgade sociala avgifter6 284 kr

Efter utbetald lön ska en arbetsgivardeklaration lämnas till Skatteverket samt arbetsgivaravgiften och skatten betalas. Först omförs skulden för skatt och arbetsgivaravgift till konto 1630 Skattekonto.

KontoDebetKredit
1630 – Skattekonto11 284 kr
2710 – Personalskatt5 000 kr
2731 – Avräkning lagstadgade sociala avgifter6 284 kr

När företaget betalar in skulden till Skatteverket ser konteringen ut så här:

KontoDebetKredit
1630 – Skattekonto11 284 kr
1930 – Företagskonto11 284 kr
Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.