Bokföra Uttag kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringar bokförs vanligtvis under kontogrupp 13 Finansiella anläggningstillgångar på konto 1385 Kapitalförsäkring och uttag på konto 8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag.

Företag har möjlighet att spara i kapitalförsäkringar via ett försäkringsbolag eller en bank. Hur bokföringen ska göras beror på om kapitalförsäkringen gäller ett sparande eller en pension, och om kapitalförsäkringen är en svensk eller en utländsk försäkring.

Om försäkringen faller ut till en anställd beskattas den som lön och företaget betalar sociala avgifter precis som vid en vanlig löneutbetalning. Kapitalförsäkringen redovisas då inte som en tillgång. Faller en svensk kapitalförsäkring ut till bolaget räknas den dock som en finansiell tillgång. Den är inte avdragsgill och beskattas schablonmässigt. Det är endast insättningar och uttag som bokförs. Kapitalförsäkringar räknas som ett långsiktigt innehav och tas därför upp som en anläggningstillgång i balansräkningen.

Exempel på bokföring av uttag kapitalförsäkring

Ett företag har tecknat en svensk kapitalförsäkring som faller ut till bolaget. Den ska alltså bokföras som en tillgång och konto 1385 Kapitalförsäkring kan användas. Företaget gör en insättning på 200 000 kronor. Bokföringen kan då se ut så här:

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto200 000 kr
1385 – Kapitalförsäkring200 000 kr

När företaget ska göra ett uttag från kapitalförsäkringen kan vinsten eller förlusten bokföras på konto 8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag. Vid uttag från en kapitalförsäkring måste företaget veta försäkringens verkliga värde. Det bokförda värdet får nämligen inte understiga det verkliga värdet. I vårt exempel har försäkringen ökat till 250 000 kronor. Vinsten kan bokföras på konto 8220.

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto250 000 kr
1385 – Kapitalförsäkring200 000 kr
8220 – Resultat vid försäljning av värdepapper50 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.