Bokföra Varulager

I bokslutet redovisas kvarvarande varulager vanligtvis i kontogrupp 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten, på konto 1460 Lager av handelsvaror och konto 4960 Förändringar av lager av handelsvaror.

Ett företag som säljer olika typer av varor har i regel ett varulager. Lagret ska, enligt årsredovisningslagen, inventeras och värderas minst en gång per år i samband med bokslutet. De produkter som finns i lagret ska då värderas för att se om det finns en vinst eller en förlust i lagret.

Det finns två olika lagervärderingsprinciper: FIFO (först in, först ut) och LVP (lägsta värdets princip). Ofta värderas ett lager enligt LVP och då ska varornas anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde vid inventeringen värderas post för post till det lägsta värdet. Enligt schablonregeln kan ett helt varulager även värderas till 97 procent av det totala anskaffningsvärdet.

Företag som deklarerar med förenklat årsbokslut och som har ett varulager som understiger 5 000 kronor behöver inte värdera sitt lager.

Exempel på bokföring av varulager

Ett företag köper in lagervaror till ett värde av 100 000 kronor. När leverantörsfakturan erhålls bokförs varorna med så kallad “direkt matchning”, det vill säga att varorna bokförs direkt på lagerkontot. (Ett annat alternativ är att bokföra enligt “bokslutsmatchning” – då bokförs varorna först på ett 4-konto, för att sedan flyttas över till lagerkontot.)

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskulder 125 000 kr
2640 – Ingående moms 25 0000 kr
1460 – Lager av handelsvaror100 000 kr

Bokföra lagerminskning

I samband med balansdagen när varulagret inventeras och värderas bokförs antingen en värdeökning eller en värdeminskning. I det här fallet bedöms lagret vara värt 90 000 kronor – det vill säga en minskning av det sedan tidigare bokförda varulagret med 10 000 kronor. Minskningen kan bokföras så här:

KontoDebetKredit
1460 – Lager av handelsvaror10 000 kr
4960 – Förändringar av lager av handelsvaror10 000 kr

Bokföra lagerökning

Skulle lagret istället vara värt 110 000 kronor, det vill säga att det har ökat med 10 000 kronor, kan det bokföras så här:

KontoDebetKredit
1460 – Lager av handelsvaror10 000 kr
4960 – Förändringar av lager av handelsvaror10 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.