Vad är Anskaffningsvärde?

Anskaffningsvärdet är det totala beloppet som du betalar vid ett köp av en produkt eller tillgång och avgör hur mycket skatt du ska betala om du senare säljer den med vinst.

Anskaffningsvärdet är hela kostnaden

När du köper något betalar du framför allt ett inköpsbelopp som i regel utgör priset på själva produkten eller tillgången som du köper. I anskaffningsvärdet ingår inköpsbeloppet men även andra eventuella kostnader som hör till samma köp. Som exempel kan anskaffningsvärdet innefatta priset på en fastighet, inklusive arvode till mäklare och eventuella renoveringskostnader eller kostnader för frakt av olika varor. Även lagfartskostnader och eventuella inteckningskostnader inkluderas i anskaffningsvärdet för en fastighet. Om du sedan bestämmer dig för att sälja fastigheten är det bland annat anskaffningsvärdet som ligger till grund för hur mycket reavinstskatt du ska betala.

Anskaffningsvärdet redovisas till Skatteverket vid försäljning

Inom handel med aktier och fonder är anskaffningsvärdet priset du betalar för en fond eller aktie inklusive eventuellt courtage som tillkommer. När du säljer aktierna är det bland annat anskaffningsvärdet som avgör hur mycket du är skyldig att betala i skatt på den eventuella vinsten, och som du då ska redovisa till Skatteverket. Om man inte kan fastställa vilket anskaffningsvärdet är kan man i vissa fall ta hjälp av schablonmetoden som utgår från ett omkostnadsbelopp på 20 % av priset som exempelvis en aktie säljs för.

Anskaffningsvärde för hus som du bygger själv

Om du bygger ett eget hus räknas all materialkostnad samt arvodet till eventuella hantverkare in i anskaffningsvärdet. Statistiska Centralbyrån (SCB) har listat de genomsnittliga priserna för att bygga eget, vilket kan ge dig ett ungefärligt pris för att räkna ut anskaffningsvärdet. Detta alternativ kan vara behjälpligt om huset till exempel har byggts av tidigare generationer.