Vad är Courtage?

Courtage är kommissionärens provision vid köp och försäljning av värdepapper.

Läs mer om courtage

Avgift eller provision vid aktieaffärer

Courtage kommer från franskans mäklararvode och syftar på den avgift som till exempel en fondkommissionär tar ut vid handel med värdepapper för någon annans räkning. Courtage används till exempel vid köp och försäljning av aktier. På svenska kan man även använda ordet kommission.

Courtagets storlek

Courtaget kan vara olika högt. Olika mäklare tar ut olika mycket courtage men det kan även skilja mellan olika börser, ofta är det till exempel lägre courtage på Stockholmsbörsen än på internationella börser. Var man placerar sin order kan också ha betydelse för courtagets storlek. Det är nästan alltid billigare att handla med aktier via dator och mobil där handeln är automatiserad än att ringa upp en mäklare. Det vanligaste är att courtaget är rörligt. Det innebär att avgiften är en procentsats av affärens värde. Vid aktieaffärer med rörligt courtage finns ofta ett minimicourtage. Det finns alltså en minsta avgift som den som handlar med aktier får betala oavsett hur litet försäljningsvärdet är. Vi kan ta ett exempel. Om du vill köpa 100 aktier som kostar 100 kr styck blir priset sammanlagt 10 000 kr. Ponera sedan att courtaget är 100 kr minimum eller 0,15 %. Det rörliga courtaget, 0,15 %, skulle innebära att aktieaffären skulle kosta 15 kr men då detta är lägre än minimicourtaget kommer aktieaffären att kosta 10 100 kr. Courtage kan även utgå med ett fast belopp och då är avgiften lika stor oavsett hur liten eller stor aktieaffären är. Fast courtage används oftare vid större affärer. Under speciella omständigheter kan även aktier köpas och säljas utan courtage.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.